Primorski slovenski biografski leksikon

Matko Ivan, zdravnik, specialist internist, prof., družbenopolit. delavec, r. 5. maja 1919 v Lj. Oče Ivan, zdravnik. V Lj. končal gimn., nato študiral na U v Lj. medicino, jo nadaljeval v Zgbu. Študij je prekinila vojna. Po vojni je študij nadaljeval in promoviral za dr. splošne medicine 1949, 1975 je postal dr. medicinskih znanosti. V NOB se je vključil 1941. V začetku 1942 ga je v Zgbu ujela ustaška policija in ga izročila it. oblastem v Lj., ki so ga obsodile na zaporno kazen (Lj., Koper). Po kapitulaciji It. je ponovno stopil v part. vojsko in deloval v sanitetni službi hrv. istrske brigade. Nato je bil ob koncu 1943 poslan na polit. delo v Slov. Istro, kjer je deloval tudi pri organiziranju sanitete. Osvoboditev je dočakal v Brkinih. Pri PNOO za SlovPrim v Trstu je deloval v tiskovnem uradu, nato pa je bil demobiliziran in je nadaljeval študij medicine. Po končanem študiju je organiziral prvo bolnišnico za ljudsko milico v Šiški. Od 1958 je asistent na interni kliniki, 1959 je opravil specialistični izpit. Sedaj je univ. prof. Aktivno je sodeloval na mnogih znanstv. sestankih in kongresih v Jsli in tujini. 1958 je prejel skupaj s prof. B. Accettom Kidričevo nagrado za medicino za raziskovalno delo o citodiagnostiki avitaminoze B12 v bukalni sluznici. Objavil je večje število znanstv. člankov, v glavnem s področja gastroenterologije, ter nekaj poljudnih člankov o prehrani ter dietni prehrani.

Prim.: PrimN 25. maja 1979; ULjBB II, 507; III/2, 887–88.

A. Pr.

Prijatelj, Anton: Matko, Ivan (1919–1997). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi923540/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (17. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 10. snopič Martelanc - Omersa, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1984.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine