Primorski slovenski biografski leksikon

Jakopič Albert, partizanski komandant, družbenopolitični delavec, r. 24. nov. 1914 v Lj. Oče Matija je bil udeleženec okt. revolucije in zaradi sumničenja oblasti imel stalne težave z zaposlitvijo. Gimn. je končal v Lj., po vrnitvi iz vojske je opravil abiturientski tečaj trg. šole in nato tri semestre Pravne fak. U. v Lj. Konec Jsle je 1941 doživel na orožnih vajah, Nemci so ga zajeli in odpeljali v ujetništvo, vendar se je po nekaj mesecih vrnil v Lj. Tu je navezal stike z OF in mar. 1942 odšel v partizane. Zaradi obvladanja vojaških veščin je kmalu napredoval od mitraljezca do komandanta Zapadnodolenjskega odreda (nov. 1942). L. 1942 je postal član KPS. Febr. 1943 je odšel na Prim., da pomaga organizirati vojaški odpor. Postal je komandant TPO in apr. 1943 prvi komandant Gregorčičeve brigade; z njo je odšel na prvi partiz. pohod v Benečijo. Konec avg. 1943 je organiziral odpor v Reziji. Po kapitulaciji It. se je vrnil na Dolenjsko. Kmalu je bil spet na Primor., kjer je postal komandant 30. divizije, z njo je odšel febr. 1944 na drugi pohod v Benečijo. Kot komandant je sodeloval v mnogih partiz. bojih na Primor., (napad na Baško grapo, Črni Vrh nad Idrijo itd.). Febr. 1945 je postal načelnik štaba IX. korpusa in sodeloval pri osvobajanju Tržiča (Monfalcone) in Gradeža, kjer se je kot eden višjih oficirjev partiz. vojske srečal s predstavniki zavezniške vojske (general Harding). Po osvoboditvi v Trstu komandant tržaškega vojnega področja. 6. jul. 1945 je bil demobiliziran in prav takrat proglašen za narodnega heroja. Po vojni je deloval kot polit. delavec na Primor. in v mrb. okrožju. Potem je bil v Lj. kot vodja Organizacijske uprave CK KPS, v Kopru sekretar OK KPS (1954–62), nato je nadaljeval delo pri CK KPS, bil je preds. in sekretar Glavnega odb. SZDL Sje, organizacijski sekretar in preds. Predsedstva CK ZKS, član CK KPS, polit. komisar glavnega štaba SRS za Sjo (1968–73) in seveda opravljal in še opravlja druge funkcije (član sveta federacije, preds. Glavnega odb. ZZB NOV Sje, repub. in zvezni poslanec, preds. sveta za blagovni promet SRS, med 1953–68 preds. TZS in TZ Jsl. itd.). Nekajkrat je objavil svoje spomine na partiz. leta in bil ur. oz. sour, nekaterih pomembnih izdaj o NOB v Sji. J-evo partiz. ime je Kajtimir.

Prim.: Spomini na partizanska leta, IV, Lj. 1950, 263; EJ 4, 449; Narodni heroji (album), II; Narodni heroji Jugoslavije I, Bgd 1975, 288–90; Kojeko 2, 383.

B. Mar.

Marušič, Branko: Jakopič, Albert (1914–1996). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1013060/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (18. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine