Primorski slovenski biografski leksikon

REMEC Mirko, družbenopolitični delavec, r. 2. jan. 1923 v zaselku Užiče pri Oseku (Šempas), živi v Šempetru pri Gor. Oče Jožef, kmet, mati Antonija Lozar, gospodinja. Osn. š. je obiskoval v Oseku. Zaposlil se je najprej kot delavec pri cestnem podjetju, nato bil trg. pomočnik v Gor. V part. je odšel sept. 1942 in postal borec 1. part. prim. bataljona »Simon Gregorčič«, nato je bil v Brkinski četi ter kurir in komandir kurirske postaje P2. Po kapitulaciji It. je postal komisar bataljona Brkinsko-snežniške brigade, nato komisar bataljona Šercerjeve brigade. Od nov. 1943 do maja 1944 je bil komisar 2. bataljona Istrskega odreda. Kot borec Cankarjeve brigade je bil ranjen pri Metliki (jul. 1944) in preživel nato do konca vojne v part. bolnišnici pri Žumberaku. Sept. 1945 je bil demobiliziran in v Ajdovščini postal referent za izgradnjo ljudske oblasti pri okrajnem NOO za Vipavsko, nato v istem okraju preds. sindikatov, kasneje organizacijski sekretar okraj. komiteja KPS za Ilirsko Bistrico (1947). Dve leti je obiskoval partijsko š. v Bgdu, avg. 1949 je postal podpreds. Obl. odb. za Goriško, v Novi Gor. pa sekretar okraj. kom. KPS za Goriško in preds. okraj. skupščine ter OLO Gorica. Istočasno je bil poslanec skupščine LRS, kasneje pa preds. okraj. zadružne zveze v Novi Gor. R-ev čas vodenja gor. okraja je povezan z intenzivno gradnjo Nove Gor. Po združitvi koprskega in gor. okraja je postal organizacijski sekretar okraj. kom. KPS v Kopru. Tudi po upokojitvi je deloval kot polit. delavec, bil je preds. ZZB NOV Nova Gor., član republ. in zveznega odb. ZZB Sje oz. Jsle. Prejel je več drž. in družbenih priznanj (zlata značka OF, nagrada Nove Gor. itd.). Njegovo part. ime Nanos; je rezervni major JLA.

Prim.: Nova Gorica 8. mar. 1951; Komunist 18. apr. 1982; Delo 28. apr. 1983; M. Zadnik, Istrski odreci, Nova Gor. 1975, pass.

B. Mar.

Marušič, Branko: Remec, Mirko (1923–2010). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi944250/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 13. snopič Rebula - Sedej, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1987.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine