Slovenski biografski leksikon

Šlander Vera – Pepca – Lojzka, družbenopolitična delavka, sestra Mice (gl. čl.), r. 19. febr. 1921 v Kaplji vasi pri Preboldu, padla 15. jun. 1943 pod Tolstim vrhom na Dobrovljah v Savinj. dolini, pok. v mavzoleju na Š-ovem trgu v Celju. Obiskovala je osn. šolo v Preboldu, po zgodnji očetovi smrti v težkih razmerah rasla v Latkovi vasi; vodila komunist. mladino v dom. kraju, se v celj. gimn. preživljala z inštrukcijami, delovala med dijaštvom, v delav. kult. društvu Vzajemnost in Društvu kmeč. fantov in deklet. Bila je 1938 sprejeta v SKOJ, 1939 članica okrožn. komiteja SKOJ Celje, jeseni 1940 v Lj. študirala medic., bila sprejeta v KPS; udejstvovala se v Slov. klubu, sodelovala na raznih legal. in ilegal. mladin. konferencah. Ob okupaciji je kot kurirka vzdrževala ileg. zveze med člani CK KPS, sept. 1941 bila poslana na Štaj. vzpostavljat okrnjeno organizacijo nar. osvobod. gibanja; stalno zasledovana je vztrajala v Mrbu do jan. 1942, nato delala pri PK KPS za sev. Sjo, v zasav. rudar. revirjih, Savinj. dolini, na Moravškem ter v partiz. enotah II. grupe odredov oz. IV. operativne cone. L. 1943 je vzpostavila trdne temelje za razmah štaj. mladin. organizacije. Padla je sredi priprav za ustanovitev pokrajin. poverjeništva SKOJ za Štaj. ob preboju skozi obkolitev. – Prim.: r. matice Sv. Pavel-Prebold; Naše borke. Lj. 1946, 55 (s sliko); Ivo Lipar, LDk 1952, št. 291, 292; Stopar Viktor, Mladina 1952, št. 36 (s sliko); SPor 1952, št. 290 (s sliko); Med Mrzlico in Dobrovljami. Celje 1955, 62, 125 (s sliko), 139, 159, 248–9; Jože Mekinda, LdP 1957, št. 170 (s slikami); Francka Ratajc, Borec 1959, št. 7 (s sliko); Celj. tednik 1959, št. 40 (s sliko); Lojze Požun, Komunist 1963, št. 22, 23 (s slikami); Alenka Nedog, Mladina 1963, št. 43 (s slikami). Požun

Požun, Lojze: Šlander, Vera (1921–1943). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi658909/#slovenski-biografski-leksikon (28. maj 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine