Primorski slovenski biografski leksikon

Krivic Vladimir, družbenopolitični delavec, r. 26. apr. 1914 v Idrijskem Logu, živi v Lj. Oče Edmund, logar, mati Frančiška Mežan. Po it. zasedbi se je K-eva družina preselila v Jslo. Šolal se je v Murski Soboti in Ptuju. Še dijak se je pridružil levičarskemu študent. gibanju. Na lj. U, kjer je dokončal pravo, je bil med 1934–37 sekretar univ. komiteja KPJ (član RP od 1933). Od vsega začetka se je vključil v NOB in opravljal vrsto funkcij (član IOOF za Lj., sekretar okrož. komiteja KPS za Lj., pomočnik polit. komisarja glavnega štaba NOV in POS, sekretar komisije za agitprop pri CK KPS itd.). Do okt. 1943 je ilegalno deloval v Lj., nato odšel na osvobojeno ozemlje. Po osvoboditvi je bil pomočnik ministra za zunanje zadeve FLRJ, javni tožilec LRS, preds. komisije drž. kontrole LRS, sekretar mestnega komiteja KPS za Lj., član izvršnega sveta SRS in preds. vrhovnega sodišča SRS (1957–63). Bil je izvoljen zaporedoma za člana CK KPS in KPJ, bil je član glavnega odb. SZDL Sje., član izvršnega komiteja CK KPS ter repub. in zvezni poslanec. Prejel je vrsto visokih državnih odlikovanj in priznanj. K. je bil tudi ur. (SPor, LdP) in publicist.

Prim.: S. Kremenšek, Slovensko študentovsko gibanje 1919–1941, Lj. 1972, 230, 286, 385–6; 389–2, 402–3, 409–414; Kojeko 1970, 518; EJ 5, 406; Delo, 8. maja 1974, št. 106; Komunist, teor. priloga, okt.– dec. 1976, 23.

B. Mar.

Marušič, Branko: Krivic, Vladimir (1914–1996). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1016220/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine