Primorski slovenski biografski leksikon

Čepar Drago, matematik, univ. docent, družbeni delavec, r. 12. dec. 1946 na Barki pri Vremah (Sežana). Oče Vladimir, kmet, mati Cvetka Prelec. Osn. š. na Barki (1.–4. razr.) in Postojni (5. 8. razr.), kjer je dokončal tudi gimn. z maturo 1965. Študij na Fak. za naravoslovje in tehnologijo v Lj. (1965–70), dipl. inž. matematike 1970 (naloga: Statistično ocenjevanje parametrov porazdelitvenega zakona, mentor R. Jamnik). Enoletni vojaški rok v Bgdu. Opravil magisterij 1976 (Analiza časovnih vrst in napovedovanje agregatov z modeli ARIMA), doktoriral 1987 na Ekon. fak. (Posplošeni modeli ARIMA za analizo in napovedovanje slučajnih procesov, mentor J. Dekleva). 1971 se je poročil z Anico Kos, s katero imata 5 otrok. Zaposlen je na Institutu Jožef Stefan (od 1970) v Lj., Odsek za uporabno matematiko kot samostojni svetovalec, višji raziskovalni sodelavec, direktor projektov. V tem času se je Odsek usmeril v trženje računalniških uslug: razvoj, izdelavo in vzdrževanje programov, svetovanje, izobraževanje. Delal je na področjih: razvoj notranje organizacije, izdelava postopkov za izbiro in sprejem novih sodelavcev, uvajanje in vodenje novih sodelavcev (mentor 16 novim sodelavcem), softwarske usluge. Sedanje delo obsega raziskave na področju matematične statistike, vodenje stikov s strankami na Odseku. Kot voditelj mednar. projekta »Multimedijsko podprto dodatno izobraževanje« sodeluje s slov. in it. vlado ter drugimi domačimi in tujimi ustanovami. Na Ekonom. fak. v Lj. je bil 1992 izvoljen za docenta za področje operacijskih razprav, optimizacijskih metod in statističnih metod. Že doslej je vodil seminarje na U, na Teol. fak. v Lj. je sodeloval s specialnim predavanjem o demografskih vprašanjih (1988–89). – Avtor in soavtor je 57 raziskav, člankov in predavanj s področja matemat. statistike in matemat. ekonomije; objave v Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik (4), Methods of Operations Research (12), Stereologia Iugoslavica (1), Ekonomska analiza (1), Finansije (1), Statistical Papers (1), Elektrotehniški vestnik (1), v drugih zbornikih mednar. in domačih konferenc in simpozijev (25). Sodeloval je pri strok. publikacijah: Zbirka priročnikov za uporabo statističnega paketa STAT JOB (Institut JS, 1974); Racionalna evalvacija programov srednjega izobraževanja (Pedagoški institut pri Univ. v Lj., 1990, 15–22); Obvezne izbirne vsebine za srednješolce za šolsko leto 1991/92 (Zavod Rep. Sje za šolstvo in šport, 1991). – Član je Združenja matematikov, fizikov in astronomov Rep. Sje, Gessellschaft für Mathematik, Ökonomie und Operations Research. Član Sveta Instituta Jožef Stefan (od 1988), Strok. sveta Rep. Sje za vzgojo in izobraževanje (1988), preds. delovne skupine za obvezne izbirne vsebine pri istem svetu (1990), preds. Komisije Slov. krščanskih demokratov za vzgojo, izobraževanje in znanost (1990), član Komisije za družino pri Slov. škofovski konferenci. – Zavzema se za večjo zakonsko zaščito ter materialno in vzgojno družbeno podporo družini, za uveljavljanje krščanskega etosa v zasebnem in javnem življenju. O teh vprašanjih je predaval po Sji in v zamejstvu (razna predavanja na 79 krajih od 1984) ter objavil številne publikacije (več kot 45 objav od 1985) v strok. in dnevnem časopisju (NRazgl, Cerkev v sedanjem svetu, Sd, Otrok in družina, Kristjanova obzorja, Tretji dan, Delo, Družina, Dnevnik, Naši pogledi, razni zborniki). Glavni naslovi člankov in predavanj: O veselju do življenja, Trdna družina – močna država, Koliko otrok – Kaj pa brezposelnost?, O veselju do otrok, Za družino gre, Družina – varuh življenja in vir sreče, Naj sinov zarod nov, Obvezne izbirne vsebine, Abortus je dovoljen, Verouk – da ali ne, Koliko otrok, Vzgoja Slovencev v Evropi, Kaže, da se ni bati nove indoktrinacije, Nekaj misli o pomenijobveznih izbirnih vsebin za Slovence, Bo imela Slovenija leta 2200 le še 180. 000 prebivalcev. Sodeluje pri »Gibanju za življenje«, kjer je imel vrsto predavanj.

Prim.: Letna poročila Instituta Jožef Stefan; Who's Who of Intellectuals, International Biographical Centre, Cambridge 1988, str. 121; Čeparji z Barke, v: TV-15, št. 21 (20. jun. 1988); Ognjišče – Gost meseca, sept. 1991, pogovor zapisal B. Rustja; osebni podatki (1992).

R. V.

Valenčič, Rafko: Čepar, Drago (1946–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1006810/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (2. december 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine