Slovenski biografski leksikon

Vižintin Bogomil, ilegalno in partizan. ime Milo, družbenopolitični delavec, r. 12. sept. 1905 v Renčah pri Novi Gorici zidarju Ludviku in Idi r. Čotar, u. 17. sept. 1978 v Novi Gorici. Po 4 razr. osn. šole v r. kraju se je 1916 zaposlil kot cestni, kamnoseški in gradb. delavec v okolici Štanjela na Krasu (tedaj nekaj časa s starši v vojnem begun. taborišču Branica). 1923 je končal zidar. šolo v Renčah, 1923–5 zidal v razl. krajih na Prim., 1925–9 v Bgdu sezon. delavec, 1929–41 zidar. mojster v Renčah. Jul. 1941 se je povezal z OF, sodeloval z A. Veluščkom (gl. čl.) pri organiziranju odborov OF na Goriškem, okt. 1941 sprejet v KPS, 1942–3 v it. zaporih in koncentr. taboriščih, mdr. v Gorici, Notarescu v Abruzzih, Trstu (Coroneo) in na otoku Fossalone. Po vrnitvi v r. kraj je bil 1943–5 tajnik NOO za Renče, OK KPS in OO OF za Miren, okrožn. NOO za srednjo Primorsko (tu še član OK KPS) ter član pokrajin. NOO za Slov. primorje in Istro. Po vojni je 1945 postal tajnik okrož. NOO in član OK KPS za Goriško, od 1947 preds. IO OF za gor. okraj. Apr. 1947 je bil poslan v Gor., ki je pripadla Italiji, postal član Federalnega komiteja KPI za Goriško in tajnik Demokratične fronte Slov. v It. Maja 1949 je bil kot jsl državljan izgnan v Jslo zaradi polit. delovanja. Živel je v Lj., kjer je bil 1949–53 član IO OF Sje, po preselitvi v Novo Gor. pa 1953–72 član GO OF oz. Repub. konference SZDL, obenem 1953–63 še sekretar (nekaj časa podpreds.) OO OF oz. SZDL gor. okraja; 1963 upokojen.

V. je 1918–41 opravljal štev. polit. in kult. naloge ter funkcije, mdr. je bil tajnik KUD Svoboda v Renčah (do 1927, ko je fašist. oblast razpustila vse slov. organizacije), od 1927 član ilegal. nar. revoluc. organizacije TIGR (širil protifašist. tisk, vzdrževal ileg. zveze ter prirejal ileg. kult. nastope; gl. njegov članek Kako smo začeli, Gor. zbornik 1947–57, 1957, 84–97). V mandatnih obdobjih 1949–63 in 1969–74 je bil poslanec repub. zbora skupščine SRS; 1971–8 podpredsednik SIM. — V. je bil nosilec partizanske spomenice in več odlikovanj, mdr. reda zasluge za narod II, bratstva in enotnosti II (1951), republike s srebrnim vencem (1961), dela z rdečo zastavo (1963). — Prim.: osebni podatki; arhiv CK ZKS (Lj.); Ko je ko u Jsli, Bgd 1970; Delo 1975, št. 213–4 (s sliko); 1978, št. 216–8, 221, 223; PDk 1975, št. 212; 1978, št. 221; Dnevnik 1978, št. 254; Prim. novice 1978, št. 39. Kn.-W.

Kacin-Wohinz, Milica: Vižintin, Bogomil (1905–1978). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi794706/#slovenski-biografski-leksikon (8. junij 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine