Slovenski biografski leksikon

Trampuž Boris – Čož, diplomat, društvenopolit. in kulturni delavec, r. 26. jun. 1912 v Pazinu agronomu Franju (gl. čl.) in Emiliji r. Zannantoni, u. zadet od kapi v Ukancu v Bohinju 4. apr. 1975, pok. v Lj. – Po osn. šoli v r. kraju in Opatiji 1918–23 je obiskoval v Lj. klas. gimn. 1923–32 (z mat.) ter 1933–41 štud. na pravni fak. Med okupacijo je bil aktivist OF, okt. 1942 aretiran in interniran v Viscu (tu član vodstva OF in KP). Po kapitulaciji Italije je sept. 1943 odšel v NOV, bil zaupnik nar. zaščite in VOS, član OO OF in tudi SNOS. Od 1945–7 je bil šef kabineta in načelnik pravno-organizac. odseka pri min. za notr. zadeve LRS, 1947–8 vicekonzul pri gener. konzulatu v Bratislavi, 1948–57 sekretar ekonom. fak. ter gener. sekretar univ. v Lj., 1957–63 gener. konzul v Clcu, 1963–70 podpreds. komisije za mejna vprašanja in pomočnik sekretarja izvršn. sveta SRS, 1970–4 gener. konzul v Trstu in slednjič član komisije izvršn. sveta SRS za zunanjepolit. vprašanja in narodnosti.

T. je po ital. zasedbi Istre 1918 moral kot otrok zapustiti Primorje, odtod že zgodaj izostren čut za narodn. krivice; kot srednješolec se je aktivno udeleževal društv. življenja v Preporodu, Ferijalnem savezu in Sokolu, kot univ. študent bil odbornik Društva primor. akademikov, ki jih je ob nacist. napadu na Jslo 1941 organiziral v skupino slov. visokošolcev-prostovoljcev in se z njo prijavil jsl armadi; po zlomu pa je organiziral visokošol. skupino Nezavisna levica (Čoževa grupa), se z njo vključil v OF in jo predstavljal v njenem plenumu. Do aretacije 1942 je imel razne funkcije v plenumu, okrožn. in rajon. odboru OF. – T. je bil navdušen pevec amater, kot dijak je ustanavljal manjše pevske zbore; velike zasluge za pev. kulturo si je pridobil kot dolgoletni preds. Akad. pev. zbora, bližnji sodelavec njegovega dirigenta, skladatelja in folklorista Fr. Marolta, kot preds. in častni član Akad. pev. društva Tone Tomšič (1968) ter kot organizacij. vodja Slov. okteta (1951–7). Z njeg. posredovanjem je Knjižnica NM dobila del korespondence Žige in Karla Zoisa. – Odlikovanja: red zaslug za narod III. Stopnje, 1947; bratstva in enotnosti II. stopnje, 1947; republike s srebrnim vencem, 1965; jsl zvezde z zlatim vencem, 1972; Il grado del commendatore dell' ordine, 1968; del grande ufficiale dell' ordine, 1971. – Prim.: osebni podatki; Delo 1975, št. 81 (s sliko), 82, 83 (s sliko); PDk 1974, št. 273 (s sliko); 1975, št. 79 (s sliko), 81; VMrb 1975, št. 81. Gpn.

Gspan, Alfonz: Trampuž, Boris (1912–1975). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi716508/#slovenski-biografski-leksikon (2. februar 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine