Slovenski biografski leksikon

Trampuž Vladimir, ginekolog endokrinolog, r. 4. apr. 1904 v mestu Krk na otoku Krku, brat Borisa (gl. čl.), živi v Lj. Osn. šolo 1910–4 in gimn. 1914–8 je obiskoval v Pazinu ter 1918–22 na Sušaku in v Karlovcu; štud. medic. 1922–4 v Lj., 1924–8 v Zgbu, kjer je bil 1928 prom. Zdravn. staž je opravil 1929–30 v Lj., tu bil volonter v bolnici za žen. bolezni in v zobn. ambulatoriju OUZD (maj-sept. 1930), aktivni sanitar. poročnik na letališču in pilot. šoli v Mostarju do marca 1933, od apr. i. l. do sept. 1942 sekundarij in asist. v bolnici za žen. bolezni v Lj., vmes 1937–8 poučeval na Drž. babiški šoli, 1938 se specializiral v ginekol. in porodništvu. L. 1942 kot sodelavec OF zaprt in konfiniran, 1943 zdravnik asist. v lj. bolnici za žen. bolezni (okt.-nov.), nato brez zaposlitve delal kot zdravnik za ilegalce do maja 1945. Po osvob. bil do jul. 1946 v Lj. na kliniki za ginekol. in porodništvo asist. in primarij, do febr. 1947 v Podlabinu referent za ginekol. in porodn. pri oblastnem odboru za Istro, hkrati šef ginekol.-porodn. odd. civilne bolnice v Opatiji. Marca 1947 se je vrnil v Lj., postal primarij na kliniki za ginekol. in porodn. Medic. fak., od 1948 tu docent, 1956 izr., 1968 redni prof., 1973 upok. V l. 1948–9 je bil še honor. zaposlen na odd. za zdravstv. zaščito mater in otrok pri Min. za ljud. zdravstvo LRS. – Strok. se je izpopolnjeval 1958 v Baslu in Parizu, 1959 v Nem. (Heidelberg, Hoechst). Predsedoval je 1960–4 ginekol. sekciji Slov. zdravn. društva, 1965–6 komisiji za medic. strok. vprašanja pri skladu za gradnjo bolnice. Od 1964 je član področne komisije za medic. vede sklada B. Kidrič; republ. komisije za transfuzijo krvi pri svetu za zdravstvo … LRS v Lj. Bil je med 1955–64 član uredn. odbora Medic. glasnika (Bgd) in publikacije Bulletin scientifique (Zgb). – Odlikovanja: 1950 red zaslug za narod III. stopnje in red dela II. stopnje; 1951 medalja za hrabrost; 1979 red zaslug za narod s srebrnimi žarki.

Napisal je posam. poglavja za knjige: F. Novak, Ginekologija. 1961, 61–8 (z B. Skalickym), 69, 116, 117 sl.; S. Tasovac idr., Porodiljstvo. Bgd-Zgb 1962, 164–72, 175–92; 1966² (dopolnj.), 170–6, 180–97; Transfuzija. Bgd 1966, 361–73; znanstv. razprave in strok. članke v dom. in tujih publikacijah, mdr.: Amer. J. Obstet. Gynec. (1962), Gin. i Opst. (1961, 1962, 1963, 1965, 1968), Higijena (1957), Med. Glas. (1958, 1960, 1967), Med. Pregl. (1938), Medic. Razgl. (1968), Medic. zapisi (Titograd 1962, zbornik 11.), Minerva ginec. (1967), Pro medico (1963), Srpski Arh. (1952), ZdrV (1939–41), ZstV (1948, 1951, 1952, 1954–5, 1959–61, 1963, 1970 supl. I.), Zbl. f. Gynäk. (1963); referate iz tuje in dom. literature, ocene in poročila (ok. 75 enot v ZdrV 1939–, ZstV 1955–, Acta chir. iugosl. 1959, Med. Glas. 1952–73) ter poljudno strok. članke (BabV 1948–9, 1952; PČZ 1950, 1953; Kmečki dom 1948 – pril. Kmečke žene; Mati in dete. 1946: Otročnica.) – Prevedel v ital. po slov. rkp knjigo F. Novaka: Tecniche chirurgiche ginecologiche. Padova 1973.

Aktivno se je udeleževal 1953–71 sestankov, zborovanj, simpozijev in kongresov doma (Bgd, Crikvenica, Dobrna, Lj., Nikšić, Piran, Sarajevo, Skopje, Zgb) in 1954–71 na tujem (Ankara, Bruxelles, Dunaj, London, Pariz, Rim, Salerno, Ženeva), predavanja na le-teh so izšla v ustreznih zbornikih (bibliogr. v arhivu SBL). – T. se ukvarja predvsem z znanstv. raziskovalnim delom na področju ginekol. endokrinologije; dosegel je izboljšanja v diagnostiki in terapiji endokrinopatij. Raziskoval je vzroke nedonošenosti novorojenčkov in vprašanja endometrioze. Sodeluje pri organizaciji sodobne diagnostike in terapije genitalne tbc. – Prim.: osebni podatki; ULj 352–3; ULj 1969, 455–6; SPor 1954, št. 78 (s sliko); Objave Univ. 1955, št. 3, 57–9; 1956, št. 5, 16–9; 1961, št. 26, 72–6; 1967/8, št. 3/4, 138; Ko je ko u Jsli. I. Lekari, Bgd 1968, 713; Ko je ko u Jsli. Bgd 1970, 1072; Bibliografije fakult. učiteljev … medic. fak. 1967–71. 1973, 75; Delo 1974, št. 78 (s sliko); LDk 1974, št. 90 (s sliko); Medicinski razgledi 1974, 329; ZstV 1974, 353 (s sliko); Delo 1979, št. 118. S. G.

Gorec, Sonja: Trampuž, Vladimir (1904–1982). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi716772/#slovenski-biografski-leksikon (31. marec 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine