Slovenski biografski leksikon

Trampuž Franjo, agronom enolog, r. 2. maja 1870 v Kostanjevici na Krasu učitelju in posestniku Josipu in Jožefi r. Konjedic, u. 29. jun. 1957 v Lj. Osn. šolo 1876–81 je obiskoval v r. kraju, niž. realko in sred. kmetij. šolo 1881–7 v Gor., deželno vinar. in sadjar. šolo 1887–9 v Mrbu, višje enol. in pomol. učilišče 1889–91 v Klosterneuburgu ter 1891–2 dva sem. vis. kmetijske šole na Dunaju. Prakso in specializacijo iz vinogradništva je opravil 1890 v Klosterneub., tečaj iz perutninarstva pa 1906 na vzornem posestvu v Otterbachu (Avstr.). – Služboval je: 1893–4 na Malem Lošinju (potov. učitelj za kmetijstvo), 1894–904 na Krku, 1904–19 v Pazinu. V Pazinu je organiziral dež. vzorno posestvo in kmetij. šolo, bil njen ravnatelj do 1919, vmes 1917–8 kmetij. tehn. referent v predsedstvu dež. namestništva v Trstu, sodeloval pri obnovi med vojno opustošene Goriške. Poleti 1919 so Ital. imenovali T-a za agrar. docenta v Tolminu, a ker je dal ostavko, ga konfinirali; pred deportacijo na Sicilijo je zbežal v Jslo, bil od 1919–21 referent, 1921–2 višji inšpektor pri poverjeništvu za kmetijstvo v Lj., 1922–36 (upok. kot svetnik) insp. in šef odseka za kmetij. vel. županstva lj. oblasti oz. banske uprave.

T. je napisal monograf. razpravo Vinogradništvo u Slovenačkoj (Poljoprivredni glasnik 1926, št. 11–3) s Fr. Gombačem in Boh. Skalickym (SBL III, 325), obj. članke s področja sadjarstva, vinogradn. in vrtnarstva v E, K, Nar. prosveti, Naši slogi (Trst), SiV idr. strok. časopisih; več prispevkov v čitankah za hrv. osn. šole v Istri (podpis T., Ž.). Ustanovil je in urejal list Razumni gospodar (pril. Pučkog prijatelja), ki je izhajal v Krku in Pazinu, ga po večini sam pisal; med 1925–9 pa urejal prilogo Istarske riječi Nar. gospodar (Trst). – T. je postavil temelje za regeneracijo istrskih in kvarnerskih vinogradov (zgradil silnice, matičnjake in vzorne nasade), veliko prispeval za boljšo vinifikacijo, napredek živinoreje in prehrano živine ter k borbi proti rastl. boleznim v Istri s svojim raziskovalnim delom na področju ampelografije, enologije in pomologije na vzornem posestvu kmetij. šole v Pazinu; poleg šole je vodil razne strok.-izobražev. tečaje za kmečko mladino in učitelje, imel predavanja in sestanke po istrskih vaseh. Z neposrednimi stiki z ljudstvom, zlasti kmečkim, je prispeval k razvoju gospodarstva in nar. samozavesti istrskega kmeta, šola v Pazinu je bila pod njegovim vodstvom središče kmetij.-prosv. dejavnosti hrv. Istre. V Lj. je kot insp. skrbel za strok. šole, trsnice in drevesnice, kontrolne, poskusne in raziskovalne zavode. – Prim.: pismene izjave, priznanja družb. organizacij in strokovnjakov (družin. arhiv pri Vl. Trampužu, Lj.); Pučki prijatelj 1914, št. 13; S 1937, št. 55a (s sliko); Glas Istre 1957, št. 31; SPor 1957, št. 154; SVV 1957, 287; Gospodar. kol 1958, [6-], (pril. s sliko); Almanach Klosterneub. Oenologen u. Pomologen 1875–1960. 1960, 91, 186. Adč.

Adamič, France: Trampuž, Franjo (1870–1957). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi716650/#slovenski-biografski-leksikon (31. januar 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine