Primorski slovenski biografski leksikon

Devetak (Devetti) Karlo, sociolog, družbeno-polit. delavec, r. 1. jul. 1957 na Vrhu sv. Martina pri Gor. Oče Ludvik, kamnosek, mati Amalija Devetak iz kmečke družine. Obiskoval je slov. š. : osn. na Vrhu (1963–68), nižjo srednjo (1968–71), gimn. in klas. licej (1971–76) v Gor. Nato se je vpisal na Fakulteto za sociologijo, polit. vede in novinarstvo lj. U, kjer je diplomiral 1981 pri prof. Ernestu Petriču z diplom. nalogo: Pravno varstvo slov. manjšine v Italiji: Primerjava med zakonskimi predlogi za zaščito slov. manjšine v dež. F-JK. Od 1981 do 1984 je služboval na uredn. PDk, 1984 je postal odgovoren za sedež SLORIja v Gor., 1988 se je usmeril na finančno področje in ostal pri SLORIju samo kot sodelavec. Od 1990 je zaposlen na TKB kot odgovoren za marketing. Ko je služboval na SLORIju, je raziskoval volil. obnašanje Slovencev v It. Iz teh študijev je nastala disertacija Tendenze del comportamento elettorale degli Sloveni in Italija, s katero je 1988 doktoriral na trž. U. na Fakulteti za polit. vede pri prof. D. Bratini (PSBL IV, 488–89). Gre sploh za prvo ekološko analizo slov. volil. rezultatov v F-JK. V disertaciji je predvsem pomembna ugotovitev obstoja »sive« cone, torej oseb, ki govorijo slovensko, na zunaj pa ne pokažejo svoje slov. nacionalne pripadnosti. O volil. problemih je napisal članke Analiza volil. rezultatov uprav, volitev, SLORI 1990 (112). Za zbornik Doberdob (Gor. 1988, 73–80) je napisal članek Sociogospodarski prikaz občine Doberdob. V letih 1973–75 je bil predstavnik dijakov na gor. lic., 1974–75 preds. Mladinskega centra v Gor., 1977 je v Lj. obnovil delovanje kluba zamejskih študentov, ki je združeval zamejske študente iz Italije, Avstrije in Madžarske, kateri so študirali na lj. U. Večletni član glavn. odb. SKGZ je od 1992 preds. gor. pokraj. odb. 1987–88 je bil član gor. Pokraj. nadz. odb. (CPC), od 1990 je podpreds. gor. mestnega podjetja za elektriko, vodo, plin in prevoze. Sodeluje z Radiom Koper in s finančnimi članki v raznih slov. časopisih tostran in onstran meje (PDk, Sreč, Razprave in gradivo, JKol, PrimN idr.). Skupaj s S. Rebcem (PSBL III, 155) je uredil knjigo JK Kraški krti – G. S. Talpe del Carso, Gor. 1988, za katero je napisal članek Kraški krti – Le Talpe del Carso.

Prim.: Osebni podatki; IzvGor 1965–75; časopisni viri.

Vh

Vetrih, Jožko: Devetak, Karlo (1957–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1008090/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (11. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine