Jevnikar, Martin avtor člankov

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Fettich - Frankheim, Ludovik
8. avgust 1863, Ljubljana, Slovenija
6. avgust 1908, Mokronog, Slovenija
Fischer, Filip
Fischer, Josip
Franul plemeniti Weissenthurn, Vincenc
2. februar 1771, Reka, Hrvaška
2. avgust 1817, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Franz, Ernest
Furlan, Dušan
Gabrovšek, Josip
1867, Planina (Postojna, obč.), Slovenija
29. november 1894, Ljubljana, Slovenija
Gallizig, Franc Ksaverij
Gantar, Drago
Geiger, Fran
19. avgust 1862, Kranj, Slovenija
3. februar 1896, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Gerbec, Ante
25. julij 1892, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
3. marec 1962, Ljubljana, Slovenija
Gerdol, Marij
Germek, Ivan
Gertscher, Adalbert
27. marec 1846, Tržič (Tržič, obč.), Slovenija
13. september 1908, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Geržinič, Alojzij
11. junij 1915, Ljubljana, Slovenija
26. marec 2008, Buenos Aires, Argentina
Giusti, Wolfgango
2. oktober 1901, Firence, Italija
24. januar 1980, Rim, Italija
Glanzmann, Edmund
22. september 1855, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
29. december 1947, Tržič (Tržič, obč.), Slovenija
Glaser, Stanislav
Glaser, Vladimir
18. april 1894, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
30. april 1975, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Glaser, Vladimir
21. april 1924, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
22. januar 1984, Ženeva, Švica
Glavič, Valerija
Globočnik, Martin
Gnjezda, Janez
11. maj 1838, Idrija, Slovenija
10. september 1904, Ljubljana, Slovenija
Gnjezda, Jožef
Gnjezda, Matija
Godina, Bendeikt
Godina, Drago
Godina, Josip
20. marec 1808, Trst – Vrdelj, Furlanija - Julijska krajina, Italija
29. januar 1884, Trst – Vrdelj, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Godini, Neva
Gogola plemeniti Leesthal, Anton
25. maj 1780, Nova vas pri Lescah, Slovenija
9. oktober 1841, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Goljevšček, Milovan
Gomilšek, Jakob
1. maj 1843, Biš, Slovenija
23. marec 1906, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Gospodarič, Rado
Govekar, Franc
29. marec 1840
30. maj 1840
Idrija, Slovenija
30. oktober 1890, Ljubljana – Šiška, Slovenija
Grbec, Anton
Gregor, Jožef
Gregorič, Florijan
Grmek, Alfonz
Gruden, Janez
30. januar 1887, Vojsko – Mrzla Rupa (Idrija, obč.), Slovenija
9. april 1930, Ljubljana, Slovenija
Gruden, Živa
Guštin, Rudolf
Guyon, Bruno
Hafner, Blaž
23. avgust 1758, Škofja Loka, Slovenija
10. avgust 1834
Idrija, Slovenija
Ilirska Bistrica, Slovenija
Hanželič, Terezija
Harej, Zorko
22. december 1921, Dornberk, Slovenija
30. januar 2010, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Harmel, Adolf
28. april 1847, Idrija, Slovenija
2. september 1893, Komen, Slovenija
Hebat, Henrik
Herberstein, Anton Janez Nepomuk
Hergold, Ivanka
Hitzinger, Peter
29. junij 1812, Tržič (Tržič, obč.), Slovenija
29. avgust 1867, Postojna, Slovenija
Hladnik, Franc de Paula
29. marec 1773, Idrija, Slovenija
25. november 1844, Ljubljana, Slovenija
Hladnik, Jurij
Hladnik, Matej
30. avgust 1806, Črni Vrh – Trebče (Idrija, obč.), Slovenija
18. januar 1865, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Hmeljak, Matjaž
Höchtel, Barbka
Hočevar, Franc
4. oktober 1911, Štanjel, Slovenija
3. januar 1945, Conegliano, Italija
Hočevar, Jože
13. september 1929, Kamni Vrh pri Ambrusu, Slovenija
Hočevar, Jože A.
29. november 1934, Štanjel, Slovenija
Hočevar, Pavla
Hojak, Emil
Hrast, Silvo
Hrovatin, Ivana Stanka
Hrovatin, Lucija
Hudales, Oskar
Hudales, Zoran
Humar, Jožko
Humar, Slavko
Humar, Zdenka
Hus, Mara
Husu, Lilijana
Ivančič, Albert
Ivančič, Josip
13. december 1849, Selce (Tolmin, obč.), Slovenija
30. november 1931, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Ivančič - Szilagyi, Zdenka
Jakil, Andrej
18. december 1858, Rupa (Sovodnje ob Soči, obč.), Italija
11. oktober 1926, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Jaklič, Franc
Jakomin, Dušan
Jakomin, Ferruccio
Jan, Zoltan
Janežič, Josephine
Janežič, Stanko
Javornik, Mirko
Jazbec, Ernest
Jazbec, Ezio
Jazbec, Henrik Angel
Jeglič, Branko
17. februar 1903, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
5. september 1920, Ljubljana, Slovenija
Jekše, Andrej
Jelačin, Andrej
Jelinčič, Zdravko Valentin
Jereb, Karel
Jesenko, Janez
7. oktober 1838, Poljane nad Škofjo Loko, Slovenija
31. julij 1908, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Jeuniker, Anton
29. januar 1771, Ljubljana, Slovenija
1837, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Jeza, Franc
Jež, Janko
Jug, Andrej
Jug, Donat
Jurinčič, Edelman
Juriševič, Franc
Juvančič, Ivan
10. junij 1860, Kobarid, Slovenija
28. januar 1934, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Kacin, Anton
25. maj 1901, Spodnja Idrija, Slovenija
26. januar 1984, Opčine, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Kacin - Wohinz, Milica
13. oktober 1930, Reka (Cerkno, obč.), Slovenija