Jakil, Andrej (1858–1926)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 4, št. 31, 29. 7. 1928

Slovenski biografski leksikon

Jakil Andrej, industrijalec, r. 1858 v Rupi pri Gorici, u. 11. okt. 1926 v Trstu. Obiskoval je domačo ljudsko šolo, se potem izučil v strojarstvu in uredil v Rupi primitivno usnjarsko delavnico, ki jo je 1883 prvič razširil na strojni obrat, in ki je pozneje postala velika tovarna za strojenje kož. 1912 je kupil v Karlovcu tovarno kož, jo reorganiziral in povečal. 1914 je bil kot sumljiv interniran; 1915 je bila tovarna v Rupi porušena, z izkupičkom za materijal, surovo in izdelano blago, ki se je rešilo v Karlovec, pa je nakupil pomembne nepremičnine v Lj. in Zagrebu ter premogovnik Krmelj v Šentjanžu na Dol. (1917), ki ga je znatno razširil in dvignil. 1920 je ustanovil v Karlovcu veliko tovarno za čevlje in strojarno razširil tudi na izdelovanje finega gornjega usnja; isto leto je vsa podjetja združil v delniški družbi, ki ji je bil predsednik. 1920 je kupil veleposestvo Boštanj na Savi, 1921 veleposestvo Radeče. 1923 je bila tovarna v Rupi zopet zgrajena in je kmalu zopet dosegla nekdanjo kapaciteto. — Prim.: SN 1926, 321. Gl.

Glonar, Joža: Jakil, Andrej (1858–1926). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi246119/#slovenski-biografski-leksikon (20. oktober 2021). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 3. zv. Hintner - Kocen. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1928.

Primorski slovenski biografski leksikon

Jakil Andrej, industrijec in veleposestnik, r. 18. dec. 1858 v Rupi pri Gorici, u. 11. okt. 1926 v Trstu, ko je bil na potovanju po severni Italiji; pokopan v Rupi v rodbinski grobnici. Oče Jožef kmet, mati Marija Goršič. Dovršil je domačo osn. š., se izučil za strojarja in odprl v Rupi strojarsko delavnico. 1883 jo je razširil v strojni obrat, pozneje je postala velika tovarna za strojenje kož. 1912 je kupil v Karlovcu tovarno kož, jo preuredil in povečal. Ob izbruhu prve svet. vojne so ga kot sumljivega internirali. 1915 je vojna porušila tovarno v Rupi. J. je prodal material, surovo in izdelano blago in kupil nepremičnine v Lj. in Zgbu. 1917 je kupil premogovnik v Krmelju pri Šentjanžu na Dolenjskem. Kopali so rjavi premog (okr. 4200 kalorij) in zaposlenih je bilo do 700 delavcev; zaradi izčrpanosti so ga zaprli 1962. Leta 1920 je ustanovil v Karlovcu veliko tovarno za čevlje in strojarno razširil tudi na izdelovanje finega gornjega usnja. Tega leta je združil vsa podjetja v delniški družbi in ji bil preds. 1920 je kupil grad in veleposestvo v Boštanju ob Savi (med zadnjo vojno porušen), leto pozneje pa veleposestvo Radeče ob Savi. 1923 je dal tovarno v Rupi spet zgraditi in je kmalu dosegla nekdanjo zmogljivost. Propadla je zaradi fašističnih razmer 1926.

Prim.: SBL I, 369; Smrtna kosa, E 12. okt. 1926; SN 1926, št. 321; žpk urad Miren pri Gor.; KL Sje II, 254, 263.

Jem.

Jevnikar, Martin: Jakil, Andrej (1858–1926). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi246119/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (20. oktober 2021). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 7. snopič Hafner - Juvančič, 1. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1981.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine