Poklici in dejavnosti Srednješolski učitelj

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Bedendo, Vera
7. september 1924, Postojna, Slovenija
8. december 2013, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Bizjak, Alojz
12. april 1903, Potoče (Ajdovščina, obč.), Slovenija
27. avgust 1981, Ajdovščina, Slovenija
Braz, Valter
3. februar 1914, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
15. januar 1988, Ljubljana, Slovenija
Caffou, Feliks Anton
14. januar 1799, Cerkno, Slovenija
3. januar 1877, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Cenda Klinc, Marija
31. maj 1941, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Čadež, Franc
8. december 1882, Kranj, Slovenija
18. marec 1945, Ljubljana, Slovenija
D'Atena, Lina
22. junij 1922, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Ivančič, Josip
13. december 1849, Selce (Tolmin, obč.), Slovenija
30. november 1931, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Primic, Janez Nepomuk
23. april 1785, Zalog pri Škofljici, Slovenija
3. februar 1823, Zalog pri Škofljici, Slovenija