Primorski slovenski biografski leksikon

Ivančič Josip, prof. in kulturni delavec, r. 13. dec. 1849 v Selcu pod Vrsnom, obč. Tolmin, u. 30. nov. 1931 v Gorici. Oče Mihael je bil kmet, mati Marija Sivec. Gimn. je dovršil v Gor., klasično jezikoslovje v Gradcu, nato je poučeval v Pazinu. 1881 so ga prestavili na gimn. v Gor. in tu je ostal do upokojitve 1906. Bil je velik strokovnjak v klasičnih jezikih in v slov. Med šolskim letom je bil strog in je silil dijake k učenju, da bi dobili dobro podlago v jezikih, ob koncu leta pa je rad zatisnil oko. Kadar so slov. dijaki zagrešili kak prestopek zaradi narodnosti, jih je vneto branil v šoli in zunaj nje. Dijakom je ostal prijatelj tudi po maturi in mnogim je gmotno pomagal na univerzi. Bil je odločen rodoljub, sodeloval je v zadružništvu in podpiral narodne ustanove. Z Gregorčičem sta bila bližnja rojaka in prijatelja od mladih let. Od 1900 do 1904 mu je pisal Gregorčič 19 pisem (natisnjena v Greg. ZbD IV), v katerih govori veliko o sebi, boleznih, dolgovih ipd. Posvetil mu je pesem Josipu Ivančiču (Greg. ZbD II, 256) z datumom 3. apr. 1903 in v njej poudaril, da »v srcu ves je zlat«, v spremnem pismu pa je zapisal, da mu je »zdaj med civilisti prvi del duše moje«. Jul. 1901 mu je I. poslal denarja, da bi mogel Gregorčič z njim na počitnice v Kranjsko Goro, denar pa je posojal tudi pesnikovemu bratu. Pred smrtjo je Gregorčič imenoval I. za izvršitelja oporoke in varuha njegove literarne zapuščine, saj sta se po Gregorčičevi preselitvi v Gor. vsak večer shajala v gostilni Pri zvezdi, potem je I. spremljal pesnika domov. I. je z izredno skrbnostjo varoval Gregorčičevo zapuščino, prepisal je večino pesmi in proze, priredil IV. zvezek Poezij (Gor. 1908) in pripravljal petega. Zbiral je gradivo za komentar in polemike proti kritikom, da bi pripomogel do Gregorčičeve prave podobe. Na njegovo gradivo se je opiral prof. Fr. Koblar v Gregorčičevem Zbranem delu (I – IV), ko je komentiral posamezne pesmi. I. je rešil Gregorčičevo ostalino med razdejanjem in begunstvom prve svetovne vojne in jo izročil rokopisnemu oddelku NUK v Lj.

Prim.: NadškAGor; Fr. Sivec, J. L, KolGM 1933, 73 s sl.; Fr. Koblar, Gregorčičevo ZbD I–IV, na več mestih; Isti, Simon Gregorčič, Lj. 1962, na več mestih; Gabršček I, 268, 270, 283, 463, 464; II, 231.

Jem.

Jevnikar, Martin: Ivančič, Josip (1849–1931). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1012380/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (1. oktober 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 7. snopič Hafner - Juvančič, 1. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1981.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine