Novi Slovenski biografski leksikon

BRAZ, Valter, germanist (r. 3. 2. 1914, Trst, Italija; u. 15. 1. 1988, Ljubljana). Oče Rudolf Braz, stražmojster, mati Ana Braz, r. Zupančič.

Realno gimnazijo je obiskoval v Celju in Ljubljani, po maturi 1933 pa je na Filozofski fakulteti v Ljubljani študiral nemški jezik in književnost ter 1937 diplomiral. 1939–40 je služboval na meščanski šoli v Šoštanju, do 1941 kot profesor na klasični gimnaziji v Mariboru, po 1944 pa v Ljubljani. 1945 je bil kratek čas ravnatelj ptujske gimnazije, kjer je tudi poučeval. Nato je bil nekaj časa ravnatelj nižje gimnazije v Logatcu, od 1951 pa profesor na Srednji šoli za gostinstvo in turizem v Ljubljani. Vodil je tudi tečaje za odrasle in bil svetovalec za nemški jezik pri Zavodu za napredek šolstva SRS. 1957–65 je bil vodja nemškega strokovnega aktiva v Ljubljani. Od oktobra 1961 do upokojitve 1975 je bil zaposlen kot lektor za nemški jezik na Oddelku za germanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Strokovno se je izpopolnjeval v Berlinu, na Dunaju, v Beogradu in Weimarju.

Braz se je uveljavil kot avtor oz. soavtor številnih učbenikov za nemški jezik, ki jih je pisal pretežno za srednje šole. Nekateri izmed njih so bili prave prodajne uspešnice, npr. Nemščina I : za srednje šole, ki je doživel kar sedem ponatisov. Ukvarjal se je tudi z didaktiko nemščine kot tujega jezika: pisal je priročnike za učitelje in v Lingvističnem krožku ljubljanske Filozofske fakultete 1964 predaval na temo Avdiovizualna sredstva pri pouku tujih jezikov. Posebej se je ukvarjal tudi z nemškim in slovenskim izrazjem gostinske stroke ter ga leksikografsko predstavil v večjezičnem Turistično-gostinskem slovarju in Jezikovnem priročniku za gostinsko stroko (oboje v soavtorstvu). Kot pisec člankov je sodeloval pri Slovenskem biografskem leksikonu. Ukvarjal se je tudi s prevajanjem; njegov prevod dela Das große Kochbuch Rolanda Gööcka je doživel več ponatisov.

Dela

Turistično-gostinski slovar / Wörterbuch für Fremdenverkehr und Gastgewerbe / Dictionnaire du turisme et de l'hôtellerie / Dictionary of tourism and catering industry, Ljubljana, 1956 (soavtorji Nada Matičič, Niko Kuret, Jože Rankel).
Nemško strokovno berilo za gostinsko stroko, Ljubljana, 1963, 1965 (soavtorica Andreja Gramc).
Jezikovni priročnik za gostinsko stroko (slovensko, srbohrvatsko, nemško, angleško, francosko, italijansko), Ljubljana, 1968 (saovtorji Miro Milanović, Fran Šturm, D. Kuljiš).
Nemški glagol z vajami, Ljubljana, 1969.
Nemščina I : za srednje šole, Ljubljana, 1970, 71979.
Nemščina za četrti razred ekonomske srednje šole, Ljubljana, 1971 (soavtorica Nada Dolenc).
Nemščina. 1. letnik : [za prvi razred ekonomske šole], Ljubljana, 1973 (soavtorica Nada Dolenc).
Poslovno dopisovanje za gostinstvo : pisma v slovenščini, angleščini, francoščini, italijanščini, nemščini, Ljubljana, 1973 (soavtorji Milan Detela, Ema Andoljšek, Jasna Baebler).
Nemščina II : za srednje šole, Ljubljana, 1974, 41978 (soavtorica Ana Renčelj).
Nemščina III : za srednje šole, Ljubljana, 1977, 41986 (soavtorica Käthe Grah).

Prevodi iz nemščine v slovenščino

Roland Gööck: Nova velika kuharska knjiga, Ljubljana, 1968, 41979.

Viri in literatura

Korespondenca avtorice gesla z Brazovima hčerama Anko Filipič in Katko Braz.
PSBL.
ULBB.
Osebnosti, Ljubljana, 2008.
Zbornik Filozofske fakultete : 1919–1999, Ljubljana, 2000.
Krevs Birk, Ursula: Braz, Valter (1914–1988). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1003140/#novi-slovenski-biografski-leksikon (30. maj 2023). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 3. zv.: Ble-But. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2018.

Primorski slovenski biografski leksikon

Braz Valter, strokovni pisatelj, lektor za nemški jezik, r. 3. febr. 1914 v Trstu. Realno gimn. obiskoval v Celju in Lj. (maturiral 1933). Na lj. U je študiral nemščino (diplomiral 1937). Kot profesor je služboval na meščanski š. v Šoštanju (1939–40), nato na meščanski v Mrb. in prav tam tudi na klasični gimn. (do aprila 1941), od 1944 pa na lj. srednjih š. Delegat na gimn. v Ptuju (junij 1945), ravnatelj nižje gimn. v Logatcu, od sept. 1951 profesor na srednji š. za turizem in gostinstvo v Lj. in nato v gostinskem šolskem centru do okt. 1961. Od tedaj lektor za nemški jezik na oddelku za germanistiko filozofske fakultete lj. U. Strokovno se je izpopolnjeval na Deutsches Institut für Ausländer v Berlinu (1935–36), na Wiener Hochschulkurse na Dunaju (počitnice 1953), udeležil se je seminarja za tuje jezike v Bgdu (1961), enomesečnega seminarja za germaniste v Weimarju (1964). Poleg rednega dela je njegova pozornost veljala tečajem za izobraževanje odraslih, delu pri dopisni š. v Lj. Bil je v letih 1957–65 vodja nemškega strokovnega aktiva v lj. okraju in pomožni svetovalec za nemški jezik pri Zavodu za prosvetno-pedagoško službo OLO Lj. Prav tako je bil strokovni sodelavec pri Zavodu za napredek šolstva SRS ter izpraševalec za nemški jezik pri strokovnih profesorskih izpitih. Od 1962 je član upravnega odbora Društva za moderne tuje jezike in sourednik društvenega vestnika. Napisal in izdali je naslednja dela: Turistično-gostinski slovar v štirih jezikih, Lj. 1955 (prispeval nemški del); Nemško strokovno berilo za gostinsko stroko (1958, 1963); Nemščina za dopisno šolo I.–IV. (1958–1961, skupaj z N. Dolenc); Nemščina za ekonomske srednje šole. I.–V. (1960–1963, skripta, skupaj z N. Dolenc); Nemščina za gostinsko stroko (1963, skripta); Jezikovni priročnik v štirih jezikih za gostinsko stroko (1964, skupaj s F. Šturm); Nemščina I. za sred. š., (1970, 19722, 19733); Povejmo po nemško – Wie sagt man es auf Deutsch? (1974). Poleg tega je sodelavec SBL, časnikov in revij tako: Vestnik Društva za moderne jezike SRS, Bilten ZPPS. Predvsem je pisal o avdiovizualnih sredstvih pri modernem poučevanju jezikov. Uredil je almanah ob 25-letnici gostinskega srednjega šolstva; Nemščina II za srednje šole (z Ano Renčelj), 1975; Nemščina za 1. razr. ekonomske šole, Lj. 1975 (z Ano Renčelj in Käthe Grah); Kako povem po nemško – Wie sagt man's auf Deutsch, Lj. 1975. Prev. je Rolanda Gööcka Novo veliko kuharsko knjigo, Lj. 1968, 19712, 19763.

Prim.: ULjBB 2, 77; SB 1945–.

Brj.

Brecelj, Marijan: Braz, Valter (1914–1988). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1003140/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (30. maj 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 3. snopič Bor - Čopič, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1976.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine