Primorski slovenski biografski leksikon

Cenda por. Klinc Marija, profesorica, r. 31. maja 1941 v Trstu v del. družini. Oče Josip, šofer, mati Ada Benevol. V Trstu dovršila slov. osn. š. in klas. licej Fr. Prešeren (1959), diplomirala je na trž. U iz leposlovnih ved (1965). Službovala je na znan. liceju Fr. Prešeren (1965–67), a je bila obe leti štipendistka na izpopolnjevanju slov. jezika in slovstva na lj. U. Od 1967 poučuje slov. in zgod. na trg. tehn. zavodu Ž. Zois. Napisala je razpravi: Slovenski razsvetljenci in Metastasio, JiS XIII, 1968, 237; Ob stoletnici obiska jezikoslovca Baudouina de Courtenaya, KolGMD 1973, 89. Za it. ant. II Teatro sloveno, Padova 1975, je prevedla odlomke iger: Finžgar: Veriga, Štoka: Moč uniforme, Majcen: Apokalipsa, Remec: Magda, Leskovec: Dva bregova in Kreft: Velika puntarija. Z literarnimi in kulturnimi oddajami sodeluje na RAITrstA; pomembna sta cikla o Trubarju in časopisu Slovenka. S sodelavci sestavlja čitanko za višje sred. š. V GL Teatro Stabile Friuli-Venezia Giulia (1976, št. 5) je objavila članek Cankar a Trieste.

Prim.: Osebni list; arh. Trg. zavoda Ž. Zois; M. Jevnikar, II Teatro sloveno, LitV XXVII, Trst1975/76, 122–123.

Jem.

Jevnikar, Martin: Cenda Klinc, Marija (1941–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1005180/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (2. junij 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 3. snopič Bor - Čopič, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1976.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine