Primorski slovenski biografski leksikon

Hočevar A. Jože, publicist in urednik, r. 29. nov. 1934 v Štanjelu, živi v Kopru. Oče Alojz, kmet, mati Ana Štemberger. Prvi razr. osn. š. je dovršil pod Italijo, potem je hodil v občasno (partizansko) š., po vojni 5. oz. 7. razr. pod ZVU. Prvi razr. niž. gimn. v Tomaju (1947–48), ostale v Šempetru pri Gorici, višjo gimn. v Novi Gorici (maturiral 1956). Na lj. U je študiral slavistiko (slov., rus.) in diplomiral 1961. Poučeval je na Učit. v Kopru (1961–62) do odhoda k vojakom, nato je delal nekaj časa v Študijski knjižnici v Kopru, poučeval na Ekonomsko-administrativnem šolskem centru (1963–69) in na Poklicni kovinarski in avtomehaniški šoli (1969–77). Od 1977 do 1981 je bil ravn. Osred. knjiž. Sr. Vilharja v Kopru. – Ves čas je družbenopolitično aktiven, bil preds. Slavističnega društva Koper, član republ. odb. Slavističnega društva, zdaj je podpreds. Društva bibliotekarjev Primorske in predsednik skupščine Kulturne skupnosti Koper. –Objavljati je začel v periodičnem tisku že v dijaških in študentovskih letih (SlovJ 1953–, Tribuna 1960, Obala 1963, kjer je objavil tudi članek o Al. Rebuli: Umetniške silnice v delih Al. Rebule, št. 1, 19–21; Kaplje 1966/67, PDk 1969, PrimN 1971–, Knjiga 71, Sreč in PrimSreč, Slovensko morje in zaledje 1977, Knjižnica 1978. Od 1974–76 je bil glavni ur. Obale. Tematsko se je največ ukvarjal z ocenami lit. del ter z deli iz zgod. NOB. Za tisk je uredil in pripravil naslednje knjige: dr. Fran Juriševič, Primorska pošta skozi zgodovino (Koper 1967); Srečko Vilhar-Albert Klun, Prva in druga prekomorska brigada (Nova Gorica 1967); Rafael Perhauc, Letalci prekomorci (N. Gorica 1968); Srečko Vilhar-Albert Klun, Narodnoosvobodilni boj Primorcev in Istranov na Sardiniji, Korziki in v južni Franciji (N. Gorica 1969); Janez Tomšič, Narodnoosvobodilni boj na Jadranu in slovenski pomorščaki (Lj. 1974); Fran Juriševič, Partizansko gospodarstvo na Primorskem (Koper 1975); Franc Potočnik, Koncentracijsko taborišče Rab (Koper 1975); Franc Šibelja-Mile Pavlin, Kraški junak Stjenka (Koper 1977); Branko Babič, Ljudje in boji na Kozari (Tr. 1979). V izvestju 30 let novogoriške gimnazije (Nova Gorica 1977) je prispeval članek o prof. Lojzki Brusovi (PSBL I, 145–46). Na področju knjižničarstva je vodil popolno prenovo Osrednje knjižnice Srečka Vilharja v Kopru (1977–79) ter uredil brošuro Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (Koper 1979). V njej je orisal življenjsko pot Srečka Vilharja ter zgod. knjižnice po 1954: Srečko Vilhar (1907–1976), 7–14; Nekaj osnovnih črt razvoja Osrednje knjižnice Koper po letu 1954, 76–83.

Prim.: SB 1966; Andrej Pagon-Ogarev, PDk 1969; M. P. (Mile Pavlin), TV 15, 1970; Alb. Klun, PrimN 1969; isti, Obala 1970; Zoltan Jan, PrimSreč 1980; osebni podatki.

Jem.

Jevnikar, Martin: Hočevar, Jože A. (1934–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1011830/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (7. december 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 7. snopič Hafner - Juvančič, 1. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1981.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine