Primorski slovenski biografski leksikon

Janežič Stanko, pesnik, pisatelj in duhovnik ekumenist, r. 4. avg. 1920 pri Sv. Miklavžu pri Ormožu (op. ur.: na Pavlovskem Vrhu), živi v Mrbu. Oče Anton je bil kmet, mati Ana Janežič. Osn. š. je dovršil v domači vasi, 1. razr. mešč. š. v Ormožu, klas. gimn. v Mrbu (1940), prvi letnik bogoslovja v Mrbu, ostale v Lj., posvečen 17. jun. 1945 v Zermanu pri Trevisu (It.). Od jeseni 1945 do jeseni 1950 je bil kpl na Proseku in Kontovelu pri Trstu, nato do jeseni 1954 župni upravitelj v Ospu pri Črnem kalu. Od jeseni 1954 do 1960 je študiral na Gregoriani in Papeškem vzhodnem inštitutu v Rimu (stanoval v zavodu Russicum), kjer je doktoriral iz vzhodnega bogoslovja z disertacijo Posnemanje Kristusa pri Tihonu Zadonskem. Istočasno je veliko potoval po zah. Evropi in se večkrat za dalj časa ustavil v Parizu ter študiral na Institut Catholique. Od jeseni 1960–69 je bil škofov delegat župnije Mačkolje pri Trstu, 1968–69 je bil tudi slov. kpl pri Sv. Vincencu v Trstu; 1965–69 je vodil Ekumenski center v Trstu, 1960–69 je bil pridigar pri radijski maši za Slov., duhovni asistent SKK, DSI itd. Konec 1969 se je preselil v Mrb, bil do avg. 1970 stolni vikar, nato prof. za osnovno in ekumensko teologijo na teol. fak. v Lj., oddelek v Mrbu (1970 honorarni predavatelj, 1973 docent). Od 1970–73 je bil spiritual Slomškovega dijaškega semenišča v Mrbu, od 1970 dalje je študijski prefekt v mrb. bogoslovju in duhovni asistent za študente v Mrbu. Je glavni ur. Ekumenskega zbornika (Kraljestvo božje, zamejstvo 1957–68; V edinosti, Lj.-Mrb od 1970 dalje), bil je glavni ur. Nove mladike (1971–72). Član je Slov. ekumenskega sveta (od 1970 dalje) in Ekumenske komisije pri škofovski konferenci Jsle (od 1971 dalje). J. je začel pisati pesmi v 4. gimn. in jih objavljati v rkp. dij. listu Brazde, ki je izhajal v Dijaškem semenišču v Mrbu; nekaj časa je list tudi urejal. Prva tiskana pesem je izšla v mrb. reviji Naš dom. Od tod je prešel v Kres in za božič 1939 v DS, kjer je izšlo troje prleških črtic. Ob maturi je izdal s sošolci zbornika Majolika, kamor je prispeval črtico in nekaj pesmi. Urejal je tipkani list mladih prleških kulturnikov Mladi Prlek, v bogoslovju pa glasilo bogoslovcev Lipica, ki jo je prenesel 1941 v Lj. in veliko vanjo pisal. Pisal je tudi v SKol. v Trstu je sodeloval v revijah Setev, Pčk, v M(Trst) in Most, ki jima je bil do odhoda sour., v zbornikih Tabor in Čez izaro (Clc 1951), v gor. in clc KolMD, v clc ViD in v buenosaireških Medd, Dž in ZbSS, zdaj v BV, Znamenje, NM, Cerkev v sedanjem svetu, Božje okolje, Družina, V edinosti, KolMD. Izdal je novelo Krik iz goric v SV Zgodbe štirih (Lj. 1944), pesmi Romar s kitaro (Tr. 1951), povest Mlin ob potoku (Clc 1952), črtice Moja podoba (Tr. 1962), slike in zgodbe Tržaški obrazi (Gor. 1968), pesmi Tihe stopinje (Tr. 1968), Iz oči v oči (Celje 1974), Ravno vesje (Mrb 1977), zbirko Gorice (Mrb 1980), črtice Zemljaki (Gor. 1980), versko vzgojne Vzhodni bratje (Tr. 1961), Imitazione di Cristo secondo Tihon Zadonskij (Tr. 1962, doktorska disertaci ja), Radost življenja (Gor. 1966) in Edinost med brati (Lj. 1969). J. je mehka pesniška duša, sorodna rojaku Mešku, pesmi so nežne in krhke, polne naravnih lepot in liričnih občutij, iskanja popolnosti in osebne bolečine ter splošno človeških težav sodobnega življenja. Vera mu daje oporo, da ne obupuje, ampak se s tihimi stopinjami prebija »skozi noč« in pride »do jutra«.

Prim.: Osebni podatki; F. J.(eza), St. J., Romar s kitaro, Stvarnost, Trst 1951, 74; isti, Srečanje s tržaškimi književniki: St. J., M(Trst) 1962, 172–73 s sl.; A. Budal, St. J., Moja podoba, PDk 27. febr. 1962; lhk (Lovro Kašelj), St. L, Moja podoba, ViD 1962, št. 4, 12; Dar. Terčič, Razgovor z g. St. Janežičem, LitV XIII, Trst 1962, 187–88; Jur. Slama, St. L, Moja podoba, M(Trst) 1962, 27; Pesniška zbirka St. Janežiča Tihe stopinje, NL 6. jun. 1968, 6; M. Jevnikar, Zam. lit., M(Trst) 1968, 37–8; 1972, 58–9; isti, St. J., Moja podoba, Medd 1963, 266; isti, St. J., Tihe stopinje, LitV XIX, 1967/68, 219–21; isti, St. J., Tržaški obrazi, LitV XX, 1968/69, 28–9; Z. Tavčar, St. J., Iz oči v oči, M(Trst) 1974, 159; J. R.(ajhman), St. J., Iz oči v oči, NM 1974, 436–37; isti, St. J., Eno v Kristusu, Znamenje 1975, 383; isti, St. J., Ravnovesje, Znamenje 1977, 272; M. Z., St. J., Eno v Kristusu, NM 1975, 280; J. Gregorič, St. J., Ravnovesje, Družina 19. jun. 1977; T. Debeljak, Trideset let zdomske emigracijske književnosti, 1945–1975, ZbSS 1973–75, 383; LPJ II, Novi Sad 1979, 538–39 s sl.; JM, St. J., Zemljaki, KatG 4. dec. 1980; J. Gregorič, St. J., Gorice, Družina 15. febr. 1981, 6; M. Jevnikar, na ovitku Zemljakov.

Jem.

Jevnikar, Martin: Janežič, Stanko (1920–2010). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1012580/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (26. februar 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 7. snopič Hafner - Juvančič, 1. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1981.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine