Primorski slovenski biografski leksikon

Hrast Silvo, gospodarski in politični delavec, r. 5. decembra 1921 v Trstu (Rojan), živi v Lj. Oče Ivan in mati Marija sta bila slaščičarja iz Zrenja v Istri. Osn. š. je dovršil v Mrbu, Tehniško sred. š. v Lj. Od 1941–46 je bil v NOB in JLA in dosegel čin rezervnega majorja ter je nosilec partizanske spomenice 1941. Službe: obratni tehnik v elektrarni Mariborski otok (1946), pomočnik in pozneje direktor Elektrotehne v Lj. (1. okt. 1946–11. dec. 1947), pomočnik dir. Inštituta za elektrozveze v Lj. (12. dec. 1947–31. jan. 1950), tehnični dir. nuklearnega inštituta Boris Kidrič v Vinči pri Beogradu (1. febr. 1950–28. febr. 1952), pomočnik dir. Inštituta za elektro-veze v Lj. (1. mar. 1952–31. avg. 1953), generalni dir. Iskre v Kranju (1. sept. 1953–27. jun. 1962), član IS SRS, rep. sekretar za industrijo in rep. poslanec (28. jun. 1962 – 9. maja 1963), poslanec Zveznega zbora, član odbora za industrijo in drugih odborov in komisij (10. maja 1963 – 30. sept. 1967), svetnik generalnega dir. Iskre (1. okt. 1967–30. jun. 1972), s 1. julijem 1972 je bil upokojen. Kot generalni dir. Iskre je bil član upravnega odb. Zvezne industr. zbornice in Zvezne zunanje trgov, zbornice; preds. sejma elektronike na Gospodarskem razstavišču v Lj. (s prekinitvami 16 let); preds. Jsle. gosp. delegacije v Iranu (1957) in v Zah. Nemčiji (okt. 1960). Kot član IS SRS je bil preds. stalne konference za rehabilitacijo invalidov (5 let) in preds. sveta nuklearnega inštituta Jožef Štefan v Lj. Kot zvezni poslanec je bil preds. upravnega odb. sklada B. Kidriča SRS (11 let), član parlamentarne delegacije v Vel. Britaniji in član parlamentarne delegacije zvezne skupščine v Etiopiji, Keniji, Zambiji, Tanzaniji in Ugandi (1965). Kot svetnik gener. dir. Iskre je bil preds. upravnega odb. Jsle.-it. trgovinske zbornice (2 leti), vodja gospodarske delegacije v It., preds. upravnega odb. Sklada B. Kidriča v Lj. Bil je tudi član glavnega odb. SZDL Slov., član nadzornega odb. za vso državo, važno mesto pa je imel tudi v KPS. V pokoju je honorarni svetnik Iskre, podpreds. Zveze radioamaterjev Slov., zunanji sodelavec Inštituta J. Štefan, Inštituta za elektroniko in vakuumsko tehniko, Fakultete za elektrotehniko. Za svoje delo je dobil vrsto nagrad, priznanj in odlikovanj: nagrada ministrstva za industrijo (1949), nagrada vlade FLRJ (1950), Orden za hrabrost, bratstva in edinosti II. stopnje, za vojne zasluge z zlatimi meči, za zasluge za narod, dela z rdečo zastavo I. stopnje, Grande uff. al merito della Rep. Italiana (febr. 1969), častni član Elektrotehnične zveze Slov. H. je velik strokovnjak in se je neprestano izpopolnjeval, zato je tudi veliko napravil.

Prim.: Osebni podatki; Kojeko 1970, 355.

Jem.

Jevnikar, Martin: Hrast, Silvo. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1011900/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (17. februar 2019). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 7. snopič Hafner - Juvančič, 1. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1981.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine