Primorski slovenski biografski leksikon

Ivančič Albert, dipl. inž. rudarstva, r. 25. okt. 1921 v vasi Smast pri Kobaridu, živi v Trbovljah. Oče Albert je bil učitelj, mati Angela Gratoni. Po osn. š. v Makolah pri Poljčanah je študiral na gimn. v Celju (1931–36) in Ljubljani (1936–39), nato na rudarskem oddelku Tehniške fakultete U v Lj. (okt. 1939 – jun. 1941 in nov. 1945 – jan. 1950), kjer je diplomiral za inž. rudarstva. Med vojno je sodeloval v NOB. Služboval je pri rudniku Zagorje (mar. do nov. 1950), pri rudniku Trbovlje (nov. 1950 – jun. 1961), sekretar obč. kom. ZKS Trbovlje (jun. 1961 – okt. 1962), generalni direktor Rudnik Trbovlje–Hrastnik, Zasavski premogovniki, REK Zasavje (nov. 1962 – sept. 1976), od sept. 1976 dalje je direktor Ljubljanske banke, Temeljne banke Zasavje, Trbovlje. V Rud. met. zborniku 1959 je objavil študijo o koncentraciji proizvodnje v rudniku Trbovlje. Odlikovan je bil z Redom zasluge za narod III. stopnje in z Redom dela z zlatim vencem. Je član Trg. zbornice RS.

Prim.: Osebni podatki; Kojeko, 1970, 373; slika v Bančnem vestniku XXIX, št. 4, apr. 1980.

Jem.

Jevnikar, Martin: Ivančič, Albert (1921–2017). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1012350/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (25. februar 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 7. snopič Hafner - Juvančič, 1. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1981.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine