Primorski slovenski biografski leksikon

Gruden Živa por. Krizetič, kulturna delavka, r. 7. sept. 1948 na Opčinah. Oče Bogomir, mehanik pri tramvaju, mati Pavla Seražin iz Šmarij pri Sežani. Osn. š. je dovršila na Opčinah, klas. licej Fr. Prešeren v Trstu (1969), filozofsko fak. (slov. in etnografija) na U v Lj. (1. dec. 1977). Nekaj časa je bila suplentka na sred. š. I. Cankar, potem pri PDk, od 1978 je pri SLORI v Trstu. Zanima se predvsem za Beneško Slovenijo in piše o njej članke v JKol, Dan, PDk, Novi Matajur, pripravlja folklorne in š. oddaje na RAITrstA. Večje razprave so: Poglavje iz govornega jezika tržaških Slovencev: Govorni signali (Trst-Lj. dec. 1975 cikl., nagrada Prešernovega sklada); Šola in jezikovna kultura (referat na posvetu o slov. šolstvu v It. – SLORI, objavljeno v Posvet o slovenskem šolstvu v Italiji, Trst 1976 in v Atti del convegno sulla scuola slovena in Italia, Trst 1978); Prispevek k spoznavanju jezikovne situacije tržaških Slovencev v Italiji referat na strokovnem zborovanju slavistov v Trstu 14. okt. 1976, objavljeno v JiS XXII, 1976/77, 72–79); Informacija o jezikovnem položaju Slovencev v Italiji (diskusijski prispevek na jsl. kongresu društva za uporabno lingvistiko v Bgdu dec. 1977); La politica linguistica nella Slavia italiana skupaj z Marto Ivašič (predavanje na 5. benečanskih kulturnih dnevih v Špetru).

Prim.: NŠKT, Ods. za zgod. in narodopisje; Vprašalna pola št. 420.

Jem.

Jevnikar, Martin: Gruden, Živa (1948–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1010780/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (11. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 6. snopič Gracar - Hafner, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1979.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine