Slovenski biografski leksikon

Geiger Fran, pravnik, r. 19. avg. 1862 v Kranju, u. 3. febr. 1896 v Gorici. Gimn. študije je dovršil v Gorici, pravoslovne na Dunaju, vstopil 1887 kot konc. prakt. pri fin. ravnateljstvu v Trstu, 1888 v Lj., 1889 je bil kot fin. koncipist davčni referent v Radovljici, 1890 davčni nadzornik v Krškem, od 1892 do smrti v Kočevju. Izredno izvežban uradnik je priobčil 1895 v SP spis »O davčni preosnovi«. – Prim.: SP 1896, 61. Pc.

Polec, Janko: Geiger, Fran (1862–1896). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi197889/#slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 2. zv. Erberg - Hinterlechner. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1926.

Primorski slovenski biografski leksikon

Geiger Franc Ludvik, pravnik, r. 19. avg. 1862 v Kranju, u. 3. febr. 1896 v Gor. Oče Kristijan je bil hišni posestnik, mati Frančiška Jamnik. Gimnazijo je dovršil v Gor., pravo na Dunaju in 1887 postal koncipist praktikant pri finančnem ravnateljstvu v Trstu. 1888 so ga prestavili v Lj., 1889 je bil kot finančni koncipist davčni referent v Radovljici, 1890 davčni nadzornik v Krškem, od 1892 v Kočevju. Bil je izobražen in vesten uradnik ter je priobčil 1895 v SP spis O davčni preosnovi.

Prim.: SBL I, 207; Arh. Slov. Lj.

Jem.

Jevnikar, Martin: Geiger, Fran (1862–1896). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi197889/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 5. snopič Fogar - Grabrijan, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1978.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine