Primorski slovenski biografski leksikon

Gerdol Marij, duhovnik in kulturni delavec, r. 20. nov. 1930 v Trstu, živi v Boljuncu pri Trstu. Oče Marij je bil zidar, mati Josipina Gerdol. Osn. š. je dovršil v Trstu, srednjo š. in 1. razr. višje gimn. v malem semenišču v Kopru (1945), 2. razr. višje gimn. in 1. licej v nadškof. vel. semenišču v Gor. (1949), bogoslovje je začel v Trevisu in ga končal v Trstu, kjer je bil posvečen v duhovnika 28. jun. 1953. Teološki študij je nadaljeval na Gregoriani v Rimu (1953–56). Bil je podravn. Marijanišča na Opčinah (1956–57), dušni pastir za slov. vernike pri Sv. Vincenciju v Trstu (1956–66), istočasno nedeljski kpl. za slov. vernike v Žavljah (1958–59, 1960–66), žpk upravitelj (1966–69) in žpk v Boljuncu (od 1969 dalje). Od 1956 je bil katehet na različnih osn. š. od 1961 je na srednji š. sv. Cirila in Metoda pri Sv. Ivanu v Trstu in na it. osn. š. v Boljuncu (1966–73). Od 1953 je aktiven pri Slovenski zamejski skavtski organizaciji (SZSO) kot duhovni vodja in pozneje tajn., od 1966 dalje je škofijski duhovni vodja. Bil je blagajnik Apostolstva sv. Cirila in Metoda (1963–68), član škofijskega pastoralnega sveta (1970–73), član predsedniškega odbora tega sveta (1972–73), član škof. duhovniškega odbora, član tajništva in sopreds. paritetne komisije za ital.-slov. dušnopastirska vprašanja (1977). Od 1964 je član odbora Duhovske zveze v Trstu; najprej je bil poverjenik za duhovne obnove, nato tajn. Od 1974 je član odb. GMD. V letih 1970–71 je zgradil Mladinski dom v Boljuncu. Slika: M(Trst) 1971, 92.

Prim.: Vpraš. pola; Prospetto delle diocesi di Trieste e Capodistria, 1959, 88; Delavni lev (= V. Ozbič), Poglejmo nazaj!, Jambor I, Trst 1972, št. 4, 11, št. 9, 17 idr.; slika, Jambor VI, 1977, št. 6, 22; Novi prosvetni dom v Boljuncu, M(Trst), 1971, 92; Srebrna masa v Boljuncu, KatG 29. jun. 1978.

Jem.

Jevnikar, Martin: Gerdol, Marij (1930–2013). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1009900/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (24. september 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 5. snopič Fogar - Grabrijan, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1978.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine