Primorski slovenski biografski leksikon

Grmek Alfonz, politični delavec, r. 8. jul. 1907 v Avberju pri Sežani. Oče Alfonz, kmet, mati Viktorija Žvokelj. Osn. š. je dovršil v Avberju, gimn. je obiskoval v Celju in Lj. (matura 1927). Po vojaškem roku se je vpisal na medicinsko fak. padovanske U, a jo je po dveh letih zapustil, ker so ga že po maturi v Trstu zaprli, 6. sept. 1930 pa spet za pol leta in mu dali opomin. Oče, brat Ciril in on so sodelovali v organizaciji TIGR in k njim so pogosto zahajali Bidovec, Marušič in Miloš. Jan. 1931 sta z očetom pobegnila v Lj., oče je prevzel gostilno, za njima sta prišli še mati in obe sestri, brat je bil konfiniran v Basilicati. V Lj. je G. deloval v emigrantskem društvu Tabor, ko pa so se kmalu preselili v Mrb, pri Nanosu. Po napadu na Jslo. se je družina preselila v Lj. in tu so G.-a maja 1941 zaprli, prepeljali jun. v Trst, od tod pa jul. v koncentracijsko taborišče Città San'Angelo (Pescara). Ob it. premirju se je vrnil domov in se pri družil OF, bil tajnik tomajskega rajonskega od bora OF, potem finančni referent okr. NOO zs kraško okrožje, končno tajnik ONOO za južne Prim. V KPS je bil sprejet mar. 1944 in fehr 1946 so ga izvolili za tajnika okr. komiteja KI za trž. okrožje. Nekaj časa je bil šef tiskovneg; urada in personalni referent pri VUJA v Kopru. Sept. 1948 so ga prestavili v Lj. na IO OF Slov. kjer je bil član oddelka za zamejstvo, 1953 je odšel v Sežano za preds. okr. odb. SZDL, za člana okr. komit. KP in odb. okr. ljud. odb. Po od pravi sežanskega okr. je bil izvoljen za preds obe. skupščine v Sežani in za odb. okr. ljud. odb. v Kopru. Dve mandatni dobi je bil poslanec Lj., član upr. odb. sklada za izgradnjo študen' skih stanovanj pri U v Lj., član sveta za šolstv pri OLO Koper ter preds. sveta za šolstvo in prosveto pri OLO Sežana. Ves čas je bil tajnik obč. komit. ZSK sežanske obč. in tudi po upokojitvi je obdržal več funkcij. Ilegalno ime Izidor.

Prim.: NŠKT, Ods. za zgod., Vpr. pola 280; Dr. Fr. Jurišetvdč, Partizansko gospodarstvo na Primorskem, Koper 1975, 270, 274; V. Vremec-M. Guček, Slov. Istra v boju za svobodo, Koper 1976, 573–5, 578, 580, 593, 638.

Jem.

Jevnikar, Martin: Grmek, Alfonz (1907–1991). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1010650/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (26. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 6. snopič Gracar - Hafner, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1979.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine