Primorski slovenski biografski leksikon

Grmek Ciril, kmet, tigrovec, borec NOB, r. 21. jun. 1905 v Avberju pri Sežani, ustreljen marca 1944 na gmajni Planina pri Sežani. Oče Alfonz, kmet, mati Viktorija Žvokelj, brat Alfonz, politični delavec (gl. PSBL I, 500–01), sestra Zorka, polit. delavka. Bil je iz zelo zavedne slov. družine, tajnik PD Kraški vrh, ki ga je ustanovil oče, ta je vodil tudi pev. zbor in bil tesno povezan z Rom. Pahorjem iz Trsta (gl. čl.). Osn. š. v Avberju, 3 razr. gimn. v Celju. Po prepovedi PD je oče Alfonz tajno vodil tamburaški zbor. G. je 1927 začel sodelovati v ileg. antifaš. organ. TIGR. Vsa Grmekova družina je sodelovala v TIGR-u. Po usmrtitvi bazov. junakov je faš. polic, aretirala 6. sept. 1930 Cirila, njegovega očeta in brata Alfonza, zadnja dva je po 4 mes. izpustila, Cirila pa poslala v petletno konfinacijo v Garaguso (Matera). Že prej je bil večkrat zaprt, 1928 z očetom obsojen na zapor zaradi slov. petja. Oče se je uprl faš. oblastem, da bi spremenil svoj priimek, ki ga je družina dalje obdržala. Oče in sin Alfonz sta pred ponovno aretacijo pobegnila in za njima vsa družina v Jslo. G. se je po drž. amnestiji vrnil ob koncij1932 domov v Avber in sam obdeloval zapuščeno posestvo, se poročil z Regino Grahor in vedno sodeloval v TIGR-u, kajti vzh. od Avberja v dolino Rase so oborožene trojke z Zelenom na čelu prinašale Svobodo in drug ileg. tisk ter se sestajale s tigrovci bližnjih vasi. G. je bil ob sleherni faš. manifestaciji zaprt in ob napadu na Jslo je bil 13. apr. 1941 aretiran in zaprt v Trstu, interniran v Corropoli (Teramo), po nekaj mes. pa izpuščen. Delal je za OF, bil tajnik okrož. OF za Kras. Febr. 1944 je bil namenjen v Orlek in se je med potjo ustavil v Križu, ko so nepričakovano zaradi izdajstva Nemci obkolili vas Križ. Prijeli so G., Ant. Kariža, Frančeskina-Veko (part. ime), jih tri tedne kruto mučili v zaporu v Sežani, nato vse tri ustrelili na gmajni Planina pri Sežani, kjer stoji spominsko obeležje. O njihovi mučeniški smrti priča tudi spomenik v Sežani. – Kmalu za bratom Cirilom je bila aretirana njegova sestra Zorka Grmek, r. 20. nov. 1919 v Avberju, zaprta in strahotno mučena v bunkerju na trgu Oberdan. Nemci so jo obesili z drugimi zaporniki v ul. Ghega 23. apr. 1944. Zorka je bila tajnica mladinske organizacije na Krasu in v Trstu.

Prim.: Pripovedovanje: Fr. Bole iz Tomaja, Fr. Gec iz Ponikev, Alf. Grmek, hči Cirila Grmeka; L. Černe, Zorka Grmek, PDk apr. 1974; M. Jevnikar, Grmek Alfonz, PSBL I, 500–01.

Rut.

Rutar, Tone: Grmek, Ciril (1905–1944). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1011500/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (13. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine