Primorski slovenski biografski leksikon

Godini (Godnič) Neva, profesorica in publicistika, r. 17. jul. 1944 v Nabrežini pri Trstu. Oče Josip je bil delavec, mati Bogomila Svetlič delavka. Osn. š. je dovršila v Nabrežini, klas. licej Fr. Prešeren v Trstu (1963), jezikovno fakulteto v Benetkah z diplomsko nalogo o Dostojevskem v luči slov. kritike (1969). Poučevala je it. na trg. tehn. zavodu Ž. Zois (1967–71) in srednji š. sv. Cirila in Metoda v Trstu (1971–76), od nov. 1972 do jun. 1976 je bila tudi pov. asistentka na fakulteti za tuje jezike in literature v Vidmu, kjer je od jun. 1976 redna asistentka. Tu predava in raziskuje v sklopu CNR medsebojne jezikovne vplive med romanskim in slovanskim svetom. Za RAI-TrstA je prevedla več it. in franc. iger, pripravila vrsto ocen, vodila nedeljsko glasbeno oddajo iz komedij, rock-oper in operet (okt. 1976–jun. 1977), napisala tri radijske igre: Diana Haška, Gospa in njeni psi in Skrivnost rumene sobe ter novele, ki so izšle pozneje v reviji Dan: Vaški šport (1972), Izpoved (1973), Manom Alfreda Krankla (1974), Med cedro in oblačkom (1976) in Tudi cvetlice (1977). Prevedla je Carla Sgorlona Leseni prestol (Koper 1975) in nekaj odlomkov slov. iger za antologijo J. Tavčar-F. Bordon Il Teatro sloveno (Marsilio Editori, Venezia-Padova 1975). Objavila je tudi odlomek iz daljše razprave Pregled slov. imen na -ar iz Vukovega slovarja iz l 1864 (PDk 14. apr. 1978, 19; ponatis v knjigi).

Prim.: Osebni list; IzvTrst 1968–73; Carlo Sgorlon, Leseni prestol, Knjiga 75, 242–43; M. Jevnikar, II Teatro sloveno, LitV XXVII, 1976, 122–23; [France Jeza] f. j., Slovenistična knjiga N. G., NL 1978, 1200, 6.

Jem.

Jevnikar, Martin: Godini, Neva (1944–1995). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1010150/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (23. marec 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 5. snopič Fogar - Grabrijan, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1978.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine