Abecedno kazalo F

Ime Rojstvo / smrt Poklic
-f-
Frelih, Matej
11. september 1828, Lozice, Slovenija
1. februar 1892, Trebnje, Slovenija
—f—
Knaflič, Vladimir
13. januar 1888, Šmarje pri Jelšah, Slovenija
okoli 1943, otok Vis, Hrvaška
F.
Feigel, Damir
18. julij 1879, Idrija, Slovenija
30. april 1959, Gradišče nad Prvačino, Slovenija
F.
Frelih, Matej
11. september 1828, Lozice, Slovenija
1. februar 1892, Trebnje, Slovenija
F.
Kovačič, Franc
25. marec 1867, Veržej, Slovenija
19. marec 1939, Maribor, Slovenija
F.
Tuma, Ferdinand Lev
15. november 1883, Ljubljana, Slovenija
12. april 1961, Malmö, Švedska
f.
Vreg, France
10. september 1920, Ljubljana, Slovenija
31. maj 2007, Ljubljana, Slovenija
F.
Zakrajšek, Fran
21. junij 1835, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
11. maj 1903, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
F.
Belinger Ferjančič, Gizela
2. maj 1887, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
19. junij 1976, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
F.
Furlan, Janko
F. A.
Albreht, Fran
17. november 1889, Kamnik, Slovenija
11. februar 1963, Ljubljana, Slovenija
F. A. v. B.
Breckerfeld, Franc Anton, plemeniti
31. december 1739
3. januar 1740
Zagrad pri Otočcu – Stari grad, Slovenija
30. januar 1806, Ljubljana, Slovenija
F. B.
Božič, Franc
F. B.
Furlan, Boris
F. B.
Baš, Franjo
22. januar 1899, Kamenče, Slovenija
30. april 1967, Ljubljana, Slovenija
F. Ba
Baš, Franjo
22. januar 1899, Kamenče, Slovenija
30. april 1967, Ljubljana, Slovenija
F. Br.
Smrekar, Andrej
29. november 1868, Kneža, Slovenija
9. september 1913, Cleveland – Collinwood, Ohio, Združene države Amerike
F. C.
Cegnar, Fran
8. december 1826, Sv. Duh (Škofja Loka, obč.), Slovenija
14. februar 1892, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
F. Č.
Čibej, Franjo
21. junij 1901, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
15. maj 1929, Ljubljana, Slovenija
F. D.
Ferjančič, Duša
F. D. Pivčan
Domicelj, Franc
1. oktober 1832, Zagorje (Pivka, obč.), Slovenija
21. avgust 1855, Zagorje (Pivka, obč.), Slovenija
F. F.
Vilfan, Joža
6. julij 1908, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
21. november 1987, Ljubljana, Slovenija
F. G.
Cankar, Ivan
10. maj 1876, Vrhnika, Slovenija
11. december 1918, Ljubljana, Slovenija
F. G.
Golar, Cvetko
4. maj 1879, Gosteče, Slovenija
18. november 1965, Ljutomer, Slovenija
F. G.
Gombač, Franc
9. februar 1872, Trst – Greta, Furlanija - Julijska krajina, Italija
20. november 1938, Trst – Barkovlje, Furlanija - Julijska krajina, Italija
F. G. P.
Gestrin, Fran
1. december 1865, Ljubljana, Slovenija
15. avgust 1893, Ljubljana, Slovenija
F. Jaroslav
Štrukelj, Francè-Jaroslav
29. november 1841, Ljubljana – Šentvid, Slovenija
17. september 1895, Šmarna gora, Slovenija
F. K.
Kemperle, Leopold
15. oktober 1886, Hudajužna, Slovenija
15. oktober 1950, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
F. K.
Kočevar, Ferdo
8. april 1833, Žalec, Slovenija
11. oktober 1878, Feldhof (Gradec, obč.), Avstrija
F. K.
Kovačič, Franc
25. marec 1867, Veržej, Slovenija
19. marec 1939, Maribor, Slovenija
F. L.
Lampe, Frančišek
23. februar 1859, Zadlog, Slovenija
24. september 1900, Ljubljana, Slovenija
F. L.
Tuma, Ferdinand Lev
15. november 1883, Ljubljana, Slovenija
12. april 1961, Malmö, Švedska
F. M.
Mačkovšek, Janko
12. december 1888, Idrija, Slovenija
1. februar 1945, Dachau, Nemčija
F. M. Š.
Štiftar, Francè
4. december 1846, Solčava, Slovenija
10. april 1913, Kaluga, Rusija
F. M. Št.
Štiftar, Francè
4. december 1846, Solčava, Slovenija
10. april 1913, Kaluga, Rusija
F. M. Štiftar
Štiftar, Francè
4. december 1846, Solčava, Slovenija
10. april 1913, Kaluga, Rusija
F. M. Žolna
Milčinski, Fran
3. december 1867, Lož, Slovenija
24. oktober 1932, Ljubljana, Slovenija
F. N.
Bezjak, Franc
1. oktober 1814, Spodnja Voličina, Slovenija
23. september 1887, Markovci (Ptuj, obč.), Slovenija
F. P.
Rojina, Frančišek
3. oktober 1867, Ljubljana – Zgornja Šiška, Slovenija
2. februar 1944, Ljubljana – Zgornja Šiška, Slovenija
F. P.
Walland, Franc
9. avgust 1887, Lesce, Slovenija
14. februar 1975, Varazze, Italija
F. R.
Roš, Fran
14. januar 1898, Kranj, Slovenija
22. avgust 1976, Celje, Slovenija
F. S.
Saje, Franček
28. junij 1921, Novo mesto, Slovenija
januar 1999, Ljubljana, Slovenija
F. S.
Selak, Franjo
11. april 1847, Rečica ob Savinji, Slovenija
9. junij 1906, Zagreb, Hrvaška
F. S.
Sevnik, Franjo
1. januar 1895, Župelevec, Slovenija
23. oktober 1980, Ljubljana, Slovenija
F. S.
Suhadolnik, Stane
20. november 1919, Borovnica, Slovenija
10. avgust 1992, Ljubljana, Slovenija
F. S.
Suher, Franc
4. oktober 1861, Huda Jama, Slovenija
11. februar 1944, Ljubljana, Slovenija
F. S. Pavletov
Steržaj, Frančišek Ksaverij
9. december 1878, Rakek, Slovenija
7. november 1922, Koprivnik v Bohinju, Slovenija
F. Sk.
Sevnik, Franjo
1. januar 1895, Župelevec, Slovenija
23. oktober 1980, Ljubljana, Slovenija
F. St.
Stegnar, Feliks
16. maj 1842, Brdo pri Lukovici, Slovenija
24. oktober 1915, Maribor, Slovenija
F. Š.
Šijanec, Fran
31. december 1901, Poljčane, Slovenija
16. januar 1964, Maribor, Slovenija
F. T.
Terčelj, Filip
2. februar 1892, Ajdovščina – Šturje, Slovenija
7. januar 1946, Davča, Slovenija
F. T.
Terseglav, Franc
17. februar 1882, Ljubljana, Slovenija
23. oktober 1950, Ljubljana, Slovenija
f. t.
Tuma, Ferdinand Lev
15. november 1883, Ljubljana, Slovenija
12. april 1961, Malmö, Švedska
F. V.
Vatovec, Fran
30. maj 1901, Gradišče ob Soči, Furlanija - Julijska krajina, Italija
19. februar 1976, Ljubljana, Slovenija
F. V.
Verbinc, Franc
29. marec 1917, Ljubljana, Slovenija
21. december 1970, Ljubljana, Slovenija
F. V.
Vidic, Fran
30. november 1872, Prebold, Slovenija
31. januar 1944, Ljubljana – Šentvid, Slovenija
F. V.
Vodnik, France
5. marec 1903, Ljubljana – Podutik, Slovenija
14. avgust 1986, Ljubljana, Slovenija
F. V.
Vreg, France
10. september 1920, Ljubljana, Slovenija
31. maj 2007, Ljubljana, Slovenija
F. V.
Walland, Franc
9. avgust 1887, Lesce, Slovenija
14. februar 1975, Varazze, Italija
F. V. Lisjak
Vidic, Fran
30. november 1872, Prebold, Slovenija
31. januar 1944, Ljubljana – Šentvid, Slovenija
F. Z.
Zaitz, Frank
18. september 1888, Ljubljana – Ilovica, Slovenija
10. september 1967, Ljubljana, Slovenija
Fa
Štibler, Miloš
16. september 1882, Fala, Slovenija
10. januar 1969, Ljubljana – Bokalce, Slovenija
Faber, Honorat
Fabri, Honorat
8. april 1608, Le Grand-Abergement, Francija
8. marec 1688, Rim, Italija
Faber, Joannes
Kovazh, Janez
28. december 1667, Dolenja Brezovica (Brezovica, obč.), Slovenija
med 1730 in 1770, Nizozemska
Fabian, Josip
Fabiani, Josip
Fabiani, Josip
Fabiani, Lorenzo
Fabiani, Maks
Fabiani, Maksimilijan
Fabiani, Maks
Fabiani, Marija
Polak, Irma
11. junij 1875, Ljubljana, Slovenija
30. november 1931, Zagreb, Hrvaška
Fabiani, Renzi
Fabiani, Lorenzo
Fabijan, Janez
Fabijan, Janez Evangelist
9. november 1889, Zgornja Besnica (Kranj, obč.), Slovenija
13. junij 1967, Ljubljana, Slovenija
Fabijan, Janez Evangelist
9. november 1889, Zgornja Besnica (Kranj, obč.), Slovenija
13. junij 1967, Ljubljana, Slovenija
Fabijan, Jožef
Fabinc, Franc
14. avgust 1881, Kostanjevica na Krki, Slovenija
3. februar 1923, Ljubljana, Slovenija
Fabius
Baš, Franjo
22. januar 1899, Kamenče, Slovenija
30. april 1967, Ljubljana, Slovenija
Fabjan, Antonija
Kante, Antonija
Fabjan, Diomira
Fabjančič, Milan
8. oktober 1897, Jarčji Vrh, Slovenija
6. december 1978, Ljubljana, Slovenija
Fabjančič, Vladislav
19. maj 1894, Bučka, Slovenija
17. junij 1950, Ljubljana, Slovenija
Fabri, Honorat
8. april 1608, Le Grand-Abergement, Francija
8. marec 1688, Rim, Italija
Fabri, Honoré
Fabri, Honorat
8. april 1608, Le Grand-Abergement, Francija
8. marec 1688, Rim, Italija
Fabris, Franc
Fabrizio, Narcis
Faganel, Jordan
Faganel, Robert
Faidutti, Luigi
Faitanus, Joannes
Reggio Emilia, Italija
Fajdiga, Ivan
Fajgelj, Danilo
19. november 1840, Idrija, Slovenija
8. oktober 1908, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Fajgelj, Franc Danijel
2. april 1873, Tolmin, Slovenija
7. april 1895, Srpenica, Slovenija
Fajs, Rudolf
Fakin, Anton
Fakin, Romeo
Strojnik, Romeo
9. maj 1887, Ljubljana, Slovenija
30. julij 1959, Lancovo, Slovenija
Fakuč, Silvester
Fakuč, Silvo
Fakuč, Silvester
Falceta, Egidius
Vergerij, Peter Pavel ml.
okoli 1498, Koper, Slovenija
4. oktober 1565, Tübingen, Nemčija
Falle, Jožefa Frančiška
Tratnik, Jožefa Frančiška
22. september 1900, Ljubljana, Slovenija
16. september 1962, Cleveland, Ohio, Združene države Amerike
Falski
Štibler, Miloš
16. september 1882, Fala, Slovenija
10. januar 1969, Ljubljana – Bokalce, Slovenija
Faludi, János
Faludi, Janoš
14. november 1839, Černelavci, Slovenija
4. oktober 1922, Murska Sobota, Slovenija