Primorski slovenski biografski leksikon

NALDINI Paolo Francesco, koprski škof, r. 15. okt. 1632 v Padovi, u. 21. apr. 1713 v Kopru. Stopil je v red avguštinskih eremitov, 1655 je bil posvečen v duhovnika. Vodil je najprej noviciat svojega reda v Padovi, nato deloval kot asistent predstojnika reda v Rimu. 1685 je bil imenovan za koprskega škofa, naslednje leto je bil posvečen. V Kopru je deloval do smrti. Ker je kmalu spoznal, da je škof na narodnostno mešanem ozemlju, na katerem so opravljali duhovniško službo glagoljaški duhovniki, je pričel pripravljati v Kopru glagoljaško semenišče, ki je pričelo delovati 1711 (delovalo do 1828). V Kopru je obnovil škofij. kapelo in uredil škofij. arhiv (1690), sklical je škofij. sinodo, prenovil je koprski škofij. dvorec ter temeljito predelal koprsko stolnico. 1700 je v Benetkah objavil knjigo Corografia ecclesiastica o'sia descrittione della città e della diocesi di Giustinopoli detto volgarmente Capo d'Istria. Knjiga ima šest poglavij, v njih opisuje župnije (cerkve), cerkvene ustanove in versko stanje v škofiji. V šestem poglavju omenja istrske Slovane (Slovence), hvali njihovo vernost; »srečni so, ker v cerkvi rabijo svoj materni jezik«.

Prim.: Cenni su fra Paolo Naldini vescovo di Capodistria. Capodistria 1858; Enc Sje 7, 282–83; podatki Alberta Pucerja (Pokraj. arhiv Koper).

Ur.

Urednik: Naldini, Paolo Francesco (1632–1713). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi930680/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (10. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 20. snopič Dodatek M - Ž, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1994.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine