Poklici in dejavnosti Arhivar

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Bratina, Marij
3. februar 1912, Stomaž (Ajdovščina, obč.), Slovenija
13. marec 1982, Koper, Slovenija
Dolinar, France Martin
11. november 1941, Sušine, Hrvaška
Fabjančič, Vladislav
19. maj 1894, Bučka, Slovenija
17. junij 1950, Ljubljana, Slovenija
Jug, Stanko
6. maj 1910, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
26. februar 1945, Dachau, Nemčija
Perizhoffer pl. Perizhoff auf Ehrenhaimb, Karl Seyfrid
6. februar 1694, Ljubljana, Slovenija
?, neznano
Perizhoffer pl. Perizhoff auf Ehrenhaimb, Marko Jožef
20. oktober 1656, Ljubljana, Slovenija
4. oktober 1721, Ljubljana, Slovenija
Pfeifer, Josip
17. avgust 1835, Ljubljana, Slovenija
21. junij 1906, Ljubljana, Slovenija
Pokorn, Franc
20. september 1861, Škofja Loka, Slovenija
18. maj 1940, Ljubljana, Slovenija
Pucer, Alberto
9. april 1955, Koper, Slovenija
20. marec 2015, Padna, Slovenija
Zahn, Josef, pl.
22. oktober 1831, Groß-Enzersdorf, Avstrija
9. avgust 1916, Baden-Baden, Nemčija