Slovenski biografski leksikon

Zahn Josef, zgodovinar, r. 22. okt. 1831 v Gross Enzersdorfu (Nižjeavstr.) posestniku Leonardu in Jožefini r. Mann, u. 9. avg. 1916 v Baden-Badenu (ZRN). Gimn. je obiskoval pri piaristih na Dunaju, študij prava začel na univ. v Pragi in 1849 v Gradcu, na Dunaju presedlal na zgod. (prof. Jos. Aschbach, Alb. Jäger), 1856–8 bil učenec Th. Sickla v novoust. Inšt. za raziskovanje avstr. zgod. na Dunaju. 1859 je nastopil službo kot izr. prof. za avstr. zgod. na pravni akad. v Bratislavi, 1861 postal arhivar in predstojnik numizmat. in antičnega kabineta na Joanneju v Gradcu. 1868 sta se po njeg. prizadevanju joanejski in stanov. arhiv združila v štaj. deželni arhiv, Z. je prevzel njegovo upravljanje, ga vestno vodil (od 1879 v nazivu direktor) in spopolnjeval njegove fonde; 1876 povzdignjen v plemiški stan, 1905 upokojen. 1866 se je habilitiral, 1869–73 pa predaval pomožne zgod. vede na univ. v Gradcu. Bil je član mnogih znanstv. in strok. društev (npr. znanstv. odbora German. muzeja v Nürnbergu) ter akademij (od 1873 avstrijske).

Z. je arhiv uredil po sodobnih strok. načelih (gl. Bericht über Zusammensetzung, Entwicklung, Bestand u. Verwaltung … 1873; Ueber die Ordnung der Urkunden am Archiv d. … Joanneums, Gradec 1867), 1897–900 izdal vrsto katalogov. Od štev. del obravnavajo nekatera tudi slov. Štajersko in so važna za slov. zgod. Urkundenbuch d. Herzogthums Steiermark I–III (Gradec 1875, 1879, 1903) prinaša zbirko štaj. listin iz 798–1260. Ortsnamenbuch d. Steiermark im Mittelalter (Dunaj 1893) je slov. kritika sicer pohvalila, vendar Z-u očitala, da se »krajevna imena prvotno slov. dežele reducirajo in razlagajo tako, kakor bi slov. jezika nikdar na svetu ne bilo« (IMK 1893, 78–9) in mu priporočala sloven. veščega sodelavca. V predgovoru Z. sicer pravi, da je skušal pridobiti slavista za slovan. sestavljena imena, da so mu dali v tem oziru določene obljube, a se jih niso držali (založnik?). Ko je moral to ugotoviti, je bil tisk že predaleč, da bi dobil drugo pomoč. To navaja v opravičilo za obžalovanja vredno pomanjkljivost, ki je najbrž sam res ni zakrivil. V seznamu sodelavcev po deželi (večinoma župnikov) je resnično malo slov. imen; največ mu je pri spodnještaj. krajevnih imenih pomagal M. Slekovec. Krajše Z-ove zgod. sestavke iz vseh dob in delov štajerske vsebuje knj. Styriaca, Gedrucktes u. Ungedrucktes zur steierm. Gesch. u. Kulturgesch. I–III (Gradec 1893, 1896, 1905; oceni: L. Hauptman, ČZN 1905, 174–5; F. Kovačič, VBV 1905, 359–60). Knjižno je izdal listine Codex diplomaticus Austriaco-Frisingensis I–III (FRA II, Dunaj 1870–1) in Codex diplomaticus Austro-Friulanus (Dunaj 1878), sicer je mdr. obj. za štaj. zgod. veliko neznanega drobirja iz furlanskih arhivov, npr. Friaulische Studien I (Archiv f. oesterr. Gesch., Dunaj 1878). Od razprav zadevajo našo zgod. mdr.: Das Privilegienbuch d. ehem. freisingischen Stadt Lack in Krain (MHK 1859), Die Leistungen d. freisin. Unterthanen in Krain am Beginne des 14. Jh. (ib. 1861), Über die Anfänge u. den älteren Besitz d. Dominikanerklosters zu Pettau (Steiermärkische Beiträge 1879), Über steierm. Taufnamen (MhVSt 1881); tehtna dopolnila k Wastlerjevemu Steier. Künstlerlexikonu so izšla 1884, 1885 in 1889 prav tam.

1880–85 je izdajal časopis Steiermärkische Geschichtsblätter, Heimatliche Gesch. in Wort u. Bild, ga povečini sam pisal. Ob delu za Vischerjevo biografijo se je, sam dober risar, odločil v arhivu zbirati štaj. slikovno gradivo (Ortsbildersammlung), pridobil veliko redkih in neznanih grafik, izbor izdal kot Styria illustrata (pril. MhVSt 1883–7), a je ostal nedokončan (slika Mrba zadnja). Težko dosegljiva je Z-ova izd. Steiermark im Kartenbilde d. Zeiten von 2. Jh. bis 1600, ki je 1895 izšla samo v 50 izv.

Psevd.: J. v. Hanz (pri leposl. in spomin. spisih), Josef Leonhardi. — Prim.: Krones 190, 568, 598; Wurzbach; A. Mell, Das steierm. Landesmuseum Joanneum, Gradec 1911; H. Löschnigg, MhVSt 1911, 283–96 (z bibl in sliko); A. Jaksch, Mitt. d. Inst. f. oesterr. Geschichtsforschung 1916, 534–9; Car. 1917, 92–3; F. Kovačič, ČZN 1917, 107. S. K.

Kranjec, Silvo: Zahn, Josef, pl. (1831–1916). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi851884/#slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine