Primorski slovenski biografski leksikon

Bratina Marij, arhivar, r. 3. febr. 1912 v Štomažu pri Ajdovščini, u. 13. mar. 1982 v Kopru. Oče Anton, kmet, mati Frančiška Šatej, gospodinja. Osn. š. je obiskoval v domačem kraju, nato je bil 1934 sprejet na jezuitski inštitut v Gallaratu pri Milanu. Po treh letih študija se je odločil izstopiti iz duhovniškega stanu ter se zaposliti kot učitelj književnosti, it. in latin. na klas. gimn. »Cesare Arici« v Brescii. Vojna leta so ga zanesla na rusko fronto, po okrevanju pa je pristal v Trstu. Tu je z delovanjem v osvobodilnem gibanju dočakal prihod jsl. čet. Po vojni je najprej delal kot aktivist, nato kot učitelj na slov. gimn. v Kopru. Že tedaj se je seznanjal z arhiv. gradivom, saj je pomagal pri delovanju »Zbirnega centra« v Portorožu. Ta izkušnja, sodelovanje pri postavitvi razstave »Slovenci ob Jadranu«, predvsem pa znanje latin. so ga 1. okt. 1953 privedle do mesta upravnika v koprskem Mestnem arhivu, ki je to ime in sploh ustanovitev doživel šele 25. febr. 1956 prav zaradi B-ovega vestnega delovanja. Na lastno željo je dobro leto po ustanovitvi arhiva odšel nazaj v prosveto, medtem pa je arhiv doživljal težke trenutke. Ponovno se je kot arhivist oziroma arhivski svetovalec – tedaj že v Pokraj. arhivu Koper – zaposlil 1969 in tu ostal do upokojitve 1973. Že v svojem prvem mandatu je poleg drugih prispevkov iz kult. življenja napisal v krajevne in strok. jsl. časopise precej člankov o arhivski problematiki koprskega arhiva. Strok. je uredil in popisal ter izdelal inventarje za precej starejših in novejših arhivskih fondov, tako da njegovo delo še danes služi kot izredno koristen napotek tako strok. delavcem v arhivu kot uporabnikom arhivskega gradiva.

Prim.: Podatki soproge Milke Bratina; Pokrajinski arhiv Koper.

D. D.

Darovec, Darko: Bratina, Marij (1912–1982). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1004560/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (24. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 18. snopič Tič-Žvanut in Dodatek A - B, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1992.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine