Slovenski biografski leksikon

Pfeifer Josip, upravni uradnik in zgodopisec, v Lj. r. 17. avg. 1835 in u. 21. jun. 1906. Dovršivši 5. gimn. razr. v Lj., je bil 1851–3 odv. pisar v Lj„ do nov. 1855 pri rudniku v Zagorju, do marca 1858 dnevničar in do 1867 akcesist pri dež. vladi v Lj., do 1870 okr. tajnik pri okr. glav. v Kamniku, potem v Litiji. Svojo izobrazbo je izpopolnjeval z zasebnim študijem. Zato je bil koncem l. 1871 imenovan za dež. koncipista pri dež. odboru, l. 1884 mu je bil podeljen naslov drugega, 1894 prvega dež. tajnika. 1902 je bil upokojen z naslovom dež. svetnika. Ves čas svojega službovanja pri dež. odboru je bil P. zapisnikar pri sejah dež. zbora. Sodeloval je pri sestavi letnih poročil dež. odbora, pripravljal gradivo za dež.-zborska zasedanja, sestavil in z zgod. podatki opremil kataster ustanov, za katere je imel dež. odbor podeljevalno pravico, pripravil osnutek obč. zakona. Vodil je dež. arhiv do preselitve v dež. muzej (1887).

Pri tem poslu si je pridobil obilo zaslug za ohranitev in ureditev virov domače zgodovine; rešil in uredil je zlasti (1876) v zaporih bivšega polic. ravnateljstva v Lj. zavržene spise vicedomskega arhiva. L. 1873 je sestavil Glavni register k sten. zapisnikom kranjskega dež. zbora 1861–72. L. 1877–9 je priredil (Krajčevo) izdajo Valvasorja. V LZg je spisal: Das k. k. adelige Fräuleinstift in Krain (1899, št. 14–24, in posebej); Die Stifter d. krain. Taubstummen-Anstalt in Laibach (1900, št. 246); Die Landtagsabgeordneten d. Herzogtums Krain 1861–1901 (1901, št. 291–300 in posebej).– Počenši z l. 1887 je izdajal dvojezično zbirko: Zakoni in ukazi za vojvodino Kranjsko. Ročna izdaja (Gesetze und Verordnungen f. d. Herzogtum Krain; XII zv., deloma v več izdajah). Nabral je veliko zbirko prazgodovinskih predmetov, izdelkov kranjske umetnostne obrti, slik itd., skupaj okrog 1000, ki so prešli po smrti večinoma v dež. muzej, dočim se je njegova zanimiva knjižnica razprodala. – P. je bil nekaj let oskrbnik komende nemškega (križniškega) vit. reda v Lj., mnogo let knjižničar Zgod. društva za Kranjsko in 6 let tajnik Nar. čitalnice (1876 do 1882). – Prim.: N 1872, 7; Radics, LZg 1906, št. 141; IMK 1906, 120; MMK 1906, 160; SN 1906, št. 139; Obravnave dež. zbora kranjskega 1872–1902; Simonič 313, 585–6; Šlebinger LMS 1902, 207; 1903, 199; 1904, 22; 1905, 185, 190; Šlebinger 56; osebni spisi v hrambi rodbine. Pc.

Polec, Janko: Pfeifer, Josip (1835–1906). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi422318/#slovenski-biografski-leksikon (25. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 7. zv. Peterlin - Pregelj C. France Kidrič et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1949.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine