Slovenski biografski leksikon

Smrekar Andrej, pesnik in prevajalec, r. 29. nov. 1868 na Kneži pri Podmelcu na Tolminskem, u. 9. sept. 1913 v slov. župniji Sv. Marije v Collingwoodu (Ontario) (op. ur.: Collinwoodu (ZDA)). Oče Franc in mati Marjana r. Božič sta imela kmečko posestvo in gostilno. S. je obiskoval osn. šolo v Podmelcu in Tolminu, nato vadnico v Gor. ter do 5. razr. tudi gimn. (1884–90); 1890–1 je ponavljal 5. razr. v Nov. mestu in kot šestošolec 1891 odšel v Ameriko, stopil v bogosl: v St. Paulu (Minn.; ord. 1897). Služboval je sedem mesecev v Toweru (Minn.), dve leti pri Sv. Antonu v Ely (Minn.), spet tri leta v Toweru, od 1903 v kat. bolnišnici Sv. Antona v Bemidji (Minn.) in kot župnik pri Sv. Antonu v Duluthu (Minn.), od 1905 v Clevelandu (Ohio) na župniji Sv. Lovrenca v Newburgu, od koder je oskrboval tudi snujočo se slov. župnijo v Lorainu, od 1908 pri Sv. Mariji v Collingwoodu. – S. je bil pesnik tolminske šegavosti in duhovitosti; zapustil je precejšnje delo, a rokopisi so bili ob njegovi smrti ukradeni. Izvirne pesmi, zlasti pa prevode, je priobčeval v Kol. AS,. Nadi, Novi Domovini. Prevajal je Shakespeara, Miltona, Byrona, Longfellowa (epa Evangeline in Hiawatha), Graya, Tennysona; da je bil dober prevajalec, priča prevod Longfellowa Stenske ure (DS 1907, 224). Prevajal je tudi Ben Hurja, povesti Eug. Fielda, E. A. Poea, pisal zgodovino USA in Zgod. državljanske vojne. – Šifre in psevd.: A.; A. Sm.; B.; M.; P. J.; F. Br.; Fr. Br.; F. Bremec; Ivan Humar; P. Plemen. – Prim.: gradivo Jos. Mulačka v arhivu SBL; SDL, II, 132; NČ 1913, št. 44; S 1913, št. 223; KGM. 1920, 33–40 (s sliko); Jsl 1931, št 107; Strnad Ivan, Soča 1949, št. 114–5; SR 1949, 66. Kr.

Koblar, France: Smrekar, Andrej (1868–1913). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi589817/#slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Primorski slovenski biografski leksikon

SMREKAR Andrej, pesnik, pisatelj in prevajalec, r. 29. nov. 1868 na Knezi pri Podmelcu na Tolminskem, u. 9. sept. 1913 v Collingwoodu (Ohio-ZDA). Oče Franc, bajtar (casularis), mati Marijana Božič, gospodinja. Osn. š. v Podmelcu in Tolminu, vadnica in gimn. do 5. razr. (1884–90) v Gor., 5. razr. (1890–91) ponavljal v Novem mestu. 1891 je odšel v Ameriko, študiral v bogoslovju v St. Paulu (Minn.) in bil 1897 posvečen v duhovnika. Duhovniške službe: 7 mesecev v Towerju (Minn.), 2 leti pri Sv. Antonu v Ely (Minn.), spet 3 leta v Towerju, od 1903 v katol. bolnišnici Sv. Antona v Bemidji (Minn.) in kot žpk pri Sv. Antonu v Duluthu (Minn.), od 1905 pri Sv. Vidu v Clevelandu (Ohio), od 1908 pri Sv. Mariji v Collingwoodu. - že kot dijaku so v pesmarici GlasbM s psevd. Alojzij Kokelj objavili pesem Dijaška. Zlasti pa je dosti pesnil v Ameriki. Nekaj pesmi in prevodov je objavil v Amerikanskem Slovencu, koledarju Amerik. Slovenca, Nadi, Novi domovini in Edinosti. Mnogo pesmi in prevodov je ostalo v rokopisih, ki jih je hranil v posebnem kovčku. Po njegovi smrti so vsi njegovi rokopisi izginili. Iz njegovih pesmi diha tolminska šegavost in duhovitost. Pesmi so skrbno zgrajene, izražanje je jasno in jedrnato, jezik lep in klen. Poleg pesmi je pisal tudi basni ter zabavne črtice in zgodbe. Vsekakor je bil liter. nadarjen. Ko bi se bili njegovi številni prevodi iz amer. in angl. literature (Shakespeare, Tennyson, Milton, Keats, Byron, Longfellow, Field, Poe) ohranili, bi prav gotovo spadal med pomembne slov. prevajalce. Njegov prevod LongfelIowe Stenske ure je 1907 objavil DS. Pisal je tudi o amer. zgodovini, zlasti o državljanski vojni v ZDA. Nekateri menijo, da je njegova rokopisna zapuščina še kje ohranjena. Uporabljal je številne psevd. in šifre: A., A. Sm., Ivan Humar, F. Bremec, P. Plemen, B, M., P. J., F. Br. V družinski knjigi II župnije Podmelec na str. 17 v opombi med drugim piše, da »se je njegovega pogreba udeležilo 19 duhovnikov in na tisoče slov. in drugega ljudstva«.

Prim.: Krstna knjiga župn. Podmelec VIII, str. 55, št. 45; SBL III, 396 in tam navedena liter.; SGL III, 653–54; Naši na tujih tleh, CZ, Lj. 1982, pass.; Soča 15. okt. 1949; slika KGM 1920, 33–40.

M. Bajc

Bajc, Marjan: Smrekar, Andrej (1868–1913). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi589817/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 14. snopič Sedej - Suhadolc, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1988.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine