Slovenski biografski leksikon

Mačkovšek Janko, gradb. inženjer in nar.-obrambni delavec, r. 12. dec. 1888 v Idriji, višji svetnik pri lj. mestnem gradb. uradu. Osn. šolo je obiskoval v Idriji, realko v Lj. (mat. 1907), 1907–12 študiral na češki vis. tehn. šoli v Pragi, kjer je 1913 naredil inž. izpit; od 1913 je nameščen pri mestnem gradb. uradu v Lj.; 1913–8 je služil v vojski, 1918 bil referent za narodne meje pri Nar. svetu v Lj. in Nar. veću, 1919 ekspert na mirovni konf. v Parizu, član etnografske sekcije pri jugoslov. delegaciji. — Usmeril se je na študij naših etnografskih mejá, propagando nar.-obrambnega dela, organizacijo inž. stanú in urbanistične probleme v zvezi z veliko Lj. — Publikacije: Zadnje in predzadnje štetje na Koroškem, Slov.-nem. meja na Kor. (Slov. Branik 1908); Narodnosti na Reki, Zemljevid dravske doline od Sp. Dravograda do Maribora, število beneških Slov. (ibid. 1909); Važna doba (ibid. 1910); Manjšinsko slovstvo, Slovanski svet — Niederle (ibid. 1911); Obrambna razstava v Lj., Zadnje štetje (ibid. 1912); Mejnik novega razdobja, Volja zmaguje, Za Karavankami (ibid. 1913); Slov. nem. meja na Kor., Par številk s kor. narodnostne meje, Več tehnikov (Omladina 1908/9); Obrambi muzej v Lj., Kočevski otok, Poti k slov. inž. organizaciji (ibid. 1910); Statistika z diagrami (Dij. almanah 1912/3); Zemljevid kočevskega jez. otoka (A. Beg, Slov.-nem. meja na Kočevskem, Lj. 1911); Statistika Slovencev (L. Niederle, Slovanski svet); Jezikovna meja od Spielfelda do Monoštra l. 1844 (LZ 1917); K ljudskemu štetju v Lj. in Mariboru (Njiva 1921/2); Premogovna produkcija v Sloveniji, Železn. zveze med našimi gospodarskimi centri in našim morjem, O našem izvozu, Po semnju, Železn. zveze Slovenije z morjem, Draginjska števila, Gradb. program naših železnic, Industrija Slovenje (NgV 1921–2); Razvoj mesta Lj. l. 1919–29 (Jugoslavija na tehničkom polju 1919–29). Članke nar.-obrambne in tehn. vsebine je objavljal v Dnevu, SN, E, J; 1921–2 urednik NgV. Neobjavljeno je gradivo, prirejeno za Nar. svet in Nar. veće ter gradivo urbanistične vsebine. — M. je tajnik DCM, predsednik lj. sekcije Udruž. jugoslov. inž. in arhit., tajnik gradb. odb. lj.; organiziral je Obrambni muzej, deloma oživotvorjen z Manjšinskim institutom v Lj. — Šifre in psevd.: St. M., J. M., J. Kosec, F. M. — Prim.: I. Zorman, Omladina X. 51. *

Uredništvo: Mačkovšek, Janko (1888–1945). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi337780/#slovenski-biografski-leksikon (22. oktober 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 5. zv. Maas - Mrkun. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1933.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine