Slovenski biografski leksikon

Roš Fran, književnik, r. 14. jan. 1898 v Kranju, sin pisarniškega uradnika Franca in Katarine r. Puhar, hčere železničarja. Starši so se 1902 preselili iz Kranja v Celje. Tu je končal osn. šolo (1904–9) in gimn. (1909–17), študiral 2 sem. prava v Zgbu in opravil 1919 v Lj. dopolnilno učiteljsko maturo. V vojni je bil 1916–8, nato 1919 Maistrov in koroški borec. Kot učitelj je služboval v Preboldu (1919–25) in v Celju (1925–41); za nemške okupacije je bil najprej v gestapovskih zaporih v Celju in Mrbu, nato z družino izgnan v Srbijo; 1945 je bil upravitelj slov. osn. šole v Bgdu; 1945–6 šol. nadzornik, predavatelj slov., zgod. in družb. vede na II. gimn. (1946–8), nato predavatelj na učiteljišču do 1954, potem ko je bil 1953 upokojen. Od 1934 predsednik raznih kult. in stan. organizacij; 1955 častni občan mesta Celja. — Slovstveno je začel delati v lit. klubu Kondor, ki je pod mentorstvom R. Maistra (SBL II, 14–5) izdajal ciklost. list Savinjo; kot mladinski pisatelj je pisal pesmi, prozo in dram. prizore za DP, NR, Zk, V (psevdonimi in kratice Svobodin, Semenov, F. R., R., S. S.), pozneje tudi za mladinske priloge dnevnikov (LdP, LD, Savinjski vestnik). Izdal je mlad. knjige: Medved Rjavček (1929, 1931²), Juretovo popotovanje (1930), Dija (Mlad. mat. 1939; slovaški prevod 1948). Izmed mladinskih iger sta bili uprizorjeni: Ušesa carja Kozmijana (1948) in Desetnica Alenčica (1951). — S pesmimi in črticami je sodeloval pri Sn (1917), LZ (1918–21, 1928), Svobodi (1920), Oja (1939–41), NOja (1952), Obz (1952), KMD (1954). Posebej je izdal vojno povest Zvesta četa (VD 1933), komedijo Mokrodolci (MK Celje 1946), Pesmi iz ječe in pregnanstva (MK 1947), enodejanko Največ sveta otrokom sliši Slave (Ljud. prosv. Slov., 1948); napisal je tudi libreto za operi Rista Savina Gosposvetski sen in Matija Gubec. Zbirka humoresk in satir Preljubi ljudje je ostala v rokopisu. Bil je sourednik knjig Med Mrzlico in Dobrovljami (1955), Celje v borbi za pravico in svobodo ter glavni sodelavec pri Zgodovini za osnovne šole (1952). — Prim.: Tine Orel, GL Celje 1947/8, 8–11; Vl. Novak 1948/9, št. 2; G(ustav) G(robelnik) 1951/2, 86–8; 1953/4, št. 7 (s sliko); Celjski zbornik 1951, 116; Celjski tednik 1955, št. 29 (s sliko). *

Uredništvo: Roš, Fran (1898–1976). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi519204/#slovenski-biografski-leksikon (13. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine