Slovenski biografski leksikon

Štrukelj Francè-Jaroslav, pisatelj, r. 29. nov. 1841 v Šentvidu n. Lj. kajžarju ter čevljarju Janezu in Marjani r. Robida, u. 17. sept. 1895 na Šmarni gori. Na spodbudo Bl. Potočnika (SBL II, 458–60) in ob materini podpori (bila tačas lj. dij. gospodinja) je obiskoval v Lj. gimn. 1853–61, študiral bogosl. 1861–5 (ord. 1865; bolehnega so neradi sprejeli). Služboval je 2 leti na Čatežu, 5 let v Sostrem, opešan stopil 1872 v pok., se z domačimi preselil na Šmarno goro v povsem samotarsko življenje.

Že kot sedmošolec je Š. začel pisateljevati, v semenišču pisal v list Lipa, se marljivo učil slovan. jezikov in prebiral slovan. slovstva; sodeloval je pri N (1860–72, 1885–92), SG (1861–7), B (1872–6), Zori (1872–8), ZD, S, SN, MD, MS. V pos. knjigah je izdal: prevod E. Guenot, Hanani ali poslednje dni Jeruzalema (ponat. iz S 1875). Lj. 1875 (podpis: F. Jaroslav); Dr. Ignacij Knoblehar. MD 1881; Stanley in njegovo potovanje po Afriki. Lj. 1892 (oboje: Fr. Jaroslav); izvirne spise: Kratkočasnica. Stari mravljinec gre svojega starega prijatla v Šiško obiskat [N 1860, 28, 45, 85; podpis: J. F(rance) Št(rukel)], v zgodbi satirična podoba tedanje Lj.; Novoletni dar (B 1872, 97, 105) spodbuja rojake, naj varujejo svojo zemljo pred tujci; na ljud. pravljice in pripovedke se opirajo: Povodni mož (Zora 1872, 69–73), Marjetica (B 1874, 21–4), Križ med verbami (ib., 53–6); narodnovzgojne Politične pridige (N 1872, 53, 62), ki so prenehale, ker so povzročile spor z urednikom; veseloigro Slov. Jurček (v arhivu Dram. društva); sestavke iz slov. in obče zgod., zemljp., narodopisja, o daljnih deželah, kontinentih, mdr.: Imajo li Slovanji kakih zaslug za naobraženost evropsko (SG 1867, 123, 152, 188); Črna gora in Štefan Mali, vodja črnogorski (Kol SM 1868, 39–46); Kraljevina Poljska pa Jageloni (LMS 1869, 204–37; 1870, 26–91); Cerkev pred sodbo (ZD 1870, 147, 213, 238, 255, 285); Zgod. Črne gore (S 1875, št. 134–40, 145–8); Kako umirajo pesniki, pisatelji in učenjaki (SN 1876, št. 115–9); Fr. Schubert, življenjep. novela (Kres 1882). – Š. je tudi zapisoval ljud. pripovedke in pesmi, jih objavljal v SG in N (gl. SNP I, št. 386, 412, 456, 621; II, št. 283, 352, 398, 462). Vse njegovo obsežno pisateljsko delo, prirejeno po tujih predlogah (nem., srbohrv., češ., polj.) preveva prizadevanje za ljud. izobrazbo ter močna nar. in slovan. zavednost. – Podpis, značke: J. F. Št.; F(r). Jaroslav; Fr. Štrukel(j); J. France Štrukel(j). – Prim.: katalogi lj. gimn. 1853–61 (MALj); Glaser IV, 158–9, 416; Fr. Koblar, Klasje št. 25, 154; Simonič 139, 509; DS 1895, 608; Marečič, ib. 1899, 256; Fr. Lampe, ib., 673–9 (z obsežno bibliografijo in s sliko); LZ 1895, 640; S 1895, št. 213, 216; SN 1895, št. 218; Jos. Novak, Šmarna gora. Lj. 1928, 129. Kr.

Koblar, France: Štrukelj, Francè-Jaroslav (1841–1895). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi670312/#slovenski-biografski-leksikon (2. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine