Slovenski biografski leksikon

Steržaj Frančišek Ks., pisatelj, r. 9. dec. 1878 na Rakeku gostilničarju, posestniku Pavlu in Mariji r. Bombač, u. 7. nov. 1922 na Koprivniku v Bohinju. Študiral je v Lj. na nižji gimn. 1891–5, na višji 1895–9, nato bogosl. (ord. 18. jul. 1903). Posebno prijateljstvo ga je družilo z nadarjenim risarjem Fr. Dobnikarjem (SBL I, 137). Služboval je v Št. Janžu na Dol., Škofji Loki, Boh. Srednji vasi, župnikoval na Koprivniku od 1908. L. 1900 je začel pisati (F. S. Pavletov) v V, A, dijaško Zoro, Almanah slov. bogoslovcev (1901), DS (1901–6), Danico in podlistke v S (1905, št. 292; 1906, št. 273, 275, 280). S-eva posebnost je čustvena črtica (Konture, DS 1901; Akvareli, ib. 1902), ki jo je oblikoval iz podrobnega opazovanja narave in ljudi. Pisal je tudi pod vplivom Korolenka in Čehova (oba je prevajal v S 1901, št. 97; Slov. list 1903, št. 12, 14). V podobni smeri je v Bohinju pisal lovske slike (Mentor 1909–10, 128, 165, 186, 234; 1911–2, 58, 85, 127), Moj Koprivnik in drugo (G 1911, št. 42–4, 47–8; 1912, št. 2, 4, 6, 8, 10–1); zbrane črtice je 1912 izdal v Gorenj. knjižnici II. in III. Kljub težnji po modernosti se njegovo pripovedništvo pogosto vrača k starejšim zgledom in obrabljenim sredstvom. Pisal je tudi ljudske črtice in povesti npr. Zavoljo denarja (KMD 1903), Po njeni krivdi (SV 1903), priredil več povesti (Dm 1917, 104 sl.; 1918, 522 sl.; 1919, 8; 1921, 141 sl.) – Na svojih služb. mestih je deloval tudi v prosv. društvih in prirejal besedila za ljud. igre (Šlebinger 48); izvirna zgod. drama Upor Bohinjcev je ostala v rkpu. (upriz. so jo razni prosv. odri, poslednjič v Bohinj. Češnjici 1966). – Prim.: S 1901, št. 133; 1922, št. 246; Dm 1922, 407; Šlebinger 125; I(z.) C(ankar), DS 1912, 349; DS 1938, Jubilejno kazalo 20; Delo 1966, št. 138. Kr.

Koblar, France: Steržaj, Frančišek Ksaverij (1878–1922). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi612079/#slovenski-biografski-leksikon (28. september 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine