Primorski slovenski biografski leksikon

Ferjančič Duša, časnikarka, rojena 8. februarja 1921 v Vipavi. Oče Ignac (gl. čl.), mati Marija Preskar. Osnovno šolo obiskovala v Vipavi, srednjo v Gorici in Rimu. Leta 1939 postala uradščini. 1941 domača učiteljica pri knezu Windischgraetzu na Pivki, 1942 in delno 1943 inštruktor v zavodu »Alessandro Miglia« v Rimu in »Francesco Baracca« v Loretu. Od dec. 1943 v partizanih, v XVIII. SNOUB Bazoviški, nato z dekretom SNOS za Slovensko Primorje (prvi učiteljski dekret tega foruma) nameščena na osn. š. v Kal nad Kanalom. Pozneje učiteljevala še v Ravnah. Jan. 1945 imenovana v prosvetni odsek Kanalsko-Čepovanskega okraja. Po 1945 okrajna š. nadzornica v Idriji, pedagoški inštruktor na ministrstvu za socialno politiko v Lj., 1946 izvoljena za sekretarko AFŽ za vzhodnoprimorsko okrožje (cona B). Nato učiteljevala v Lozicah, 1948 upravnica dijaškega doma v Ajdovščini. Od sept. 1948 do avg. 1950 profesionalni član glavnega odbora AFŽ Slovenije, članica republiškega plenuma AFŽ od 1948 do 1952. Od 1953 do 1975 časnikarka pri PrimN. F-eva se je v svojem pisanju pretežno ukvarjala s socialno–zdravstveno problematiko, ženskimi vprašanji, prosveto in kulturo, pa tudi s politiko. Svoje prispevke, podpisane največkrat kot D. F., F. D., df in polnim imenom je objavljala v Kmečkem glasu, Kmečki ženi, TV-15, in seveda največ v PrimN. Nekaj je tudi prevajala, krajše črtice iz k. (npr. PrimN 1961, 1, 15+2, 7).

Prim.: SB 1953 dalje; F. Bavec, Bazoviška brigada, Lj. 1970, 9; osebni podatki.

Brj.

Brecelj, Marijan: Ferjančič, Duša (1921–1993). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1008660/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (6. december 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 4. snopič Čotar - Fogar, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1977.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine