Slovenski biografski leksikon

Knaflič Vladimir, pravnik in publicist, r. 13. jan. 1888 učitelju v Šmarju pri Jelšah, živi v Lj. Študiral je gimn. v Celju (1898 do 1906), pravo v Gradcu (1906–8) in Pragi (1908–12) ter promov. 1915. Služboval je v Gorici kot kandidat pri okrožnem sodišču (1912) in odvetniški koncipijent (1913–5), bil po vojaškem službovanju odvetn. koncipijent v Radečah pri Zidanem mostu (1917), od jan. 1918 slov. urednik zagrebškega Glasa Slovenaca, Hrvata i Srba, okt. 1918 do febr. 1919 tajnik slov. oddelka Narodnega Vieća v Zagrebu in član odposlanstva 28 delegatov za izročitev adrese; v Lj. glavni urednik SN (1919), odvetniški kandidat, član konsorcija in uredništva Jutra, položil 1923 odvetniški izpit in odprl samostojno odvetn. Pisarno (nov. 1923). — Sodeloval je s članki in razpravami pri NZ, Soči, E, celjskem Narodnem dnevniku, Slovanu, LZ 1913–7 (Giovanni Boccaccio 1914; Orumeneli listi Simonu Gregorčiču 1915; Slovensko in tuje slovstvo 1917 i. dr.), SP, Sokolskem glasniku, Narodnem jedinstvu (Reka), zagrebški Riječi, Jutru in pri zborniku T. G. Masaryk (Beograd-Praha 1927). Bil je urednik in sotrudnik Vede (1911–5), kjer je objavil razne članke in razprave (Pozitivna narodnost 1912; Naš nacionalizem 1914) ter številne referate iz politične ekonomije, socijologije in politike, urednik publikacij Socialne Matice (Gorica, 1913), Zbirke političnih, gospodarskih in socialnih spisov (Lj.,1918, do 1922) ter urednik in izdajatelj Njive (Lj., 1921–3). Samostojno je izdal Socializem, oris teorije (Gorica 1911), Vseučilišče v Trst! (Gorica 1912) in Jugoslovansko vprašanje (Lj., 1912), kjer je odklonil dualizem in trializem in zahteval narodno avtonomijo in carinsko-politično zvezo z balkansko federacijo (Lončar 86). — Šifre in psevdonimi: K, VK, —f—, MAC, dr. Zober i. dr. Slika: ASK 119. Pir.

Pirjevec, Avgust: Knaflič, Vladimir (1888–okoli 1943). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi278504/#slovenski-biografski-leksikon (19. januar 2021). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 3. zv. Hintner - Kocen. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1928.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine