Primorski slovenski biografski leksikon

Kralj Franc, duhovnik, prof. in publicist, r. 25. dec. 1929 v Ligu nad Kanalom ob Soči kmetu Janezu in Justini Urbančič. Osn. š. obiskoval v Ligu (1934–40), gimn. v Castellano (Videm), v Gor. in Novi Gor. (1940–48). Bogoslovno fak. v Lj. (1947–52), Filoz. fak. – odd. zgod. in zemlj. v Lj. (1958–62), posvečen v duhovnika v Lj. (15. avg. 1952), župn. uprav. v Logu pod Mangrtom (26. avg. do 18. sept. 1952), vojaški rok služil v Bihaču (18. sept. 1952 – 10. sept. 1953), prefekt v Slov. malem semenišču v Vipavi (30. sept. – 13. okt. 1953), nato kpl. v Bovcu (okt.–dec. 1953), župn. uprav. v Vedrijanu v Brdih (5. dec. 1953 – 31. avg. 1955), spet prefekt v vipavskem malem semenišču (1. sept. 1955 – 31. avg. 1959), prof. za zemlj. (od 1957 dalje) in zgod. (od 1959 dalje) na Srednji verski šoli v Vipavi, vicerektor v vipavskem malem semenišču (3. avg. 1962 – 10. avg. 1971), škofijski arhivar v Kopru (od 2. okt. 1967 dalje), rektor v Malem semenišču v Vipavi in ravn. Srednje verske šole v istem zavodu (10. avg. 1971 – 12. jul. 1973). V tem času je K. nadaljeval in dokončal prezidavo semeniških poslopij, ki jih je bil začel pok. vipavski dekan in rektor Slavko Podobnik. Od 12. jul. 1973 dalje je K. župn. uprav. na Slapu pri Vipavi. Njegovo publicistično delo obsega članke v SBL: Sedej Frančišek Borgia, Stanič Stanko, Škabar Matija in Toroš Mihael. Sledijo članki v PSBL: Breitenberger Ignac, Czoernig Carl jun., Czoernig von Carl, Erjavec Matija, Grabrijan Jurij, Grandi Mihael, Gregorčič Anton, Jenko Janez, Jordan Andrej. K. je priobčil članke v revijah: v Družini: Različna pota do duhovništva (1974), Koprska škofija (1978); v Ognjišču: Naša semenišča (1978); v reviji Cerkev v sedanjem svetu: Razmišljanje o katehezi za 8. letnik (1975); v KolMD 1979: Obnovitev povečane koprske škofije. K. je objavil v Okrožnici škofije Koper članek: Goriški nadškof dr. Frančišek Borgia Sedej (Okr. 11/1981, 91). Prevedel je iz obširnega dela: Cerkev in njena zgodovina (Enzo Bellini, zal. Jaca Book) dve obdobji: Poslednje obdobje starega sveta (Ognjišče, Koper 1979) in Cerkev, vojna in države (Ognjišče, Koper 1982). K. je sodeloval pri knjigi: Vodnik po matičnih knjigah za območje SR Slovenije (Lj., I-II, 1972, III, 1974) in pri knjigi: Vodnik po župnijskih arhivih na območju Slovenije (Lj., I-II, 1975). Njegovi spisi so temeljita znanstvena dela, zgrajena na virih.

Prim.: Osebni podatki; Letopis slov. škofij, Lj. 1978, 254.

T. P.

Požar, Tone: Kralj, Franc. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1015830/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (18. februar 2019). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine