Slovenski biografski leksikon

Flerè Pavel, pedag. pisatelj in kritik, r. 25. jan. 1883 v Lj. Dovršil je 5 gimn. razr. in učiteljišče v Lj. 1903 in sadjarsko-vinarski tečaj v Mariboru 1908; učiteljeval je pri Sv. Marku niže Ptuja, Sv. Lovrencu v Slov. gor., Sv. Štefanu nad Šmarjem pri Jelšah, v Letušu v Sav. dol., postal okr. šol. nadzornik v Ptuju 1919, od avg. 1924 je referent za osnovno šolstvo v min. prosvete v Beogradu. Od 1916 je bil sourednik P.-a, od 1919 ga ureja sam, je sourednik zbirke »Slov. pesniki in pisatelji za mladino«. V »Glosah« in »Utrinkih« se je v obliki črtic in aforizmov dotaknil raznih vzgojnih problemov (P 1911, 1912, 1914), podal je karakteristiko del H. Scharrelmanna (P 1911), v mnogih člankih je razpravljal o pomenu in ustroju »delovne šole« ter o pouku posameznih predmetov v njej (P 1912–18, PL 1914, PZ 1921), pisal o moralno pedagoških poskusih in uspehih (P 1912), moderni metodiki (P 1915, 1919), enotni šoli (UT 1917, št. 21–25), bodoči vzgoji (P 1916, 1917), podal načela za načrt preustrojitve našega narod. šolstva (UT 1917, št. 20, 24; 1918, št. 6; P 1919, 1920) in smernice za sestavo podrobnega učnega načrta za zemljepis in zgodovino (P 1921), deloval na načrtu novega šol. zakona (UT 1922, št. 17, 19, 27), se zavzemal za zakonito ureditev učiteljske izobrazbe in za ustanovitev višje pedag. šole (P 1923); stalno je poročal o novih pojavih nemškega in srbohrv. pedag. slovstva, ocenjeval publikacije SŠM, učne knjige za osnovne in mešč. šole, pedag. razprave ter naše mladinsko leposlovje in pesništvo, sodeloval je s pedag. članki pri Dom. ognjišču, SIT (1914) in dr.; sestavil je »Šolski list«, III. stopnja (Lj. 1920) in Čitanko za osnov. šole, 5. del (Lj. 1923, 2. izd. 1925; prim. SU 1924, 64, 89). Za mladino je priredil zbirko pravljic po nar. motivih »Babica pripoveduje« (Lj., I. del 1913, II. 1915; 2. nat. 1922), »Pripovedne slov. nar. pesmi« (Lj. 1924) in »Slike iz živalstva« (Lj. 1924), je sotrudnik Zvončka, Učitelja in dr. — Prim.: UT 1924, št. 33 (s sliko). Šr.

Šlebinger, Janko: Flerè, Pavel (1883–1963). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi189614/#slovenski-biografski-leksikon (15. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 2. zv. Erberg - Hinterlechner. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1926.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine