Slovenski biografski leksikon

Mesesnel France, umetnostni zgodovinar, r. 25. nov. 1894 v Cervignanu. Ljudsko šolo in human. gimn. je obiskoval v Lj. (matura 1913 na I. drž. gimn.), 1913/4 študiral umetn. zgodovino na univerzi na Dunaju in hospitiral na slikar. oddelku umetn. akademije. Po vojni je 1919 nadaljeval filozofski študij na zagrebški univerzi in še isto leto do 1922 umetn. zgodovino na Karlovi univerzi v Pragi (doktor 1922). Bil je med ustanovitelji »Dijaške zadruge« v Pragi, kjer je ostal še 1922–3 kot češki štipendist. V Lj. je bil 1923–7 asistent umetn. zgodov. seminarja univerze, 1927/8 upravnik zbirk Narodne galer. in 1924–7 urejal z Iz. Cankarjem ZUZ. Od 1928 je kustos muzeja Južne Srbije v Skoplju; 1930 honorar. učitelj, 1933 pa docent umetnostne zgodovine na filoz. fakulteti v Skoplju. Prvotno se je namenil posvetiti slikarstvu, študiral v Jakopičevi privatni slik. šoli v Lj. in na akademiji na Dunaju in 1913 razstavil pod psevdonimom Martin Burja v Jakopičevem paviljonu v Lj., po vojni pa se je popolnoma posvetil umetn. zgodovini in organizaciji umetnostne propagande v okviru umetnostno-zgod. društva in Narodne galerije v Lj. V muzeju Južne Srbije v Skoplju je organiziral oddelek za srednjeveško skulpturo. V Skoplju se je posvetil študiju srbskega srednjeveškega slikarstva in varstvu spomenikov in je 1931/2 vodil izkopavanja v Suvodolu pri Bitolju. L. 1930 je postal dopisni član Skopskega naučnega društva. Publicistično se je udejstvoval pri J, S in NDk (nekaj časa tudi dramski referent). Umetnostno zgodovinski spisi: V Ročenki kruhu pro pĕstování dĕjin umĕní 1920/1 pregled srbske srednjev. umetnosti in v M 1922 pregled slovenskega slikarstva; v ZUZ: Korespondenca Jan. in Jur. Šubicev (1922, 1927–9) in članki o Antonu Ažbetu (1924), Venu Pilonu (1924), Nadeždi Petrović (1925), I. Groharju (1926), Ivani Kobilci (1926), o slovenskem portretnem slikarstvu (1925) in dr.; v DS: Mladostna slika Primčeve Julije (1923), Fr. Bílek (1924), Naše razmerje do umetnosti (1924), Ivan Grohar in dr.; v Novi Evropi X (Moderno slovenačko slikarstvo); v knjigi Slovenačka (1927) Srp. knjiž. zadruge pregled slovenske umetnosti; v Jakopičevem zborniku: R. Jakopič v slov. slikarstvu; v Glasniku Skopskog Naučnog društva: Najstariji sloj fresaka u Nerezima, Crkva sv. Nikole Bolničkog u Ohridu in poročilo o izkopavanju starokršč. bazilike u Suvodolu pri Bitolju; v Godišnjaku Skopskog Filoz. Fakulteta: Živopis crkve sv. Nikite. Sodeluje tudi pri Južnem Pregledu (Skoplje), Narodni Starini (Zagreb) in Slaviji (Praga). *

Uredništvo: Mesesnel, France (1894–1945). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi362185/#slovenski-biografski-leksikon (26. november 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 5. zv. Maas - Mrkun. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1933.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine