Slovenski biografski leksikon

Zaitz (Zajec) Frank, izseljenski časnikar in društveni delavec, v Ljubljani r. 18. sept. 1888 (Ilovica na Lj. barju) malemu kmetu Lovrencu in Barbari r. Koščak ter u. 10. sept. 1967, ko je bil na obisku v domovini. Obiskoval je osn. šolo Lj.-Barje, nato delal doma in 3 leta pri gradbenikih. V prostem času je veliko bral in se sam izobraževal. Apr. 1907 je odšel v ZDA, delal v topilnici rude v Pueblo (Col.) do jeseni i. l., ko so jo zaradi krize zaprli, potoval iz kraja v kraj, našel začasne zaposlitve pri gradnji predorov, v rudnikih in topilnicah barvastih kovin, pri čemer je obolel. Od 1914 je živel v Chicagu, delal v kemični tovarni idr. 1918 je krajši čas nadomeščal pri Prosveti pomožnega urednika, 1919 prišel k social. tedniku Proletarec za upravnika, od jul. 1920 (po odhodu E. Kristana) in dokler je list izhajal (6. febr. 1952) mu bil urednik. Ur. je tudi ADK (1920–50) in Majski glas (1933–45). Jan. 1953–avg. 1957 je bil glavni ur. social. dnevnika Prosveta in mlad. lista The Voice of youth, potem delal kot pomožni ur. Prosvete. Z. se uvršča med najvidnejše slov. časnikarje in urednike v ZDA. V slov. amer. liste je dopisoval že od 1910, zelo veliko pa je pisal po 1920 v časopisje, ki ga je urejal, npr. tedenske uvodnike za Proletarca in dnevne za Prosveto, komentarje, zgod., statistične in spominske članke o izseljenstvu, preglede slov. in jsl časopisja v ZDA (bibl zgod. člankov v ADK in Majskem glasu gl. v SIK 1972, 246–50), reportaže, življenjepise, priložnostno pesmi in prozo.

Bogato je bilo tudi delovanje v naprednih organizacijah v ZDA. član Slov. narodne podporne jednote (SNPJ) je bil že od 1908 ali 1909, potem redno od 1913, bil preds. njenih društev v več krajih, od jeseni 1914 v Chicagu član društva št. 1 Slavija (30 let preds.). Vodil je konvenciji SNPJ 1921 in 1925, bil 1921–52 preds. glavnega nadzornega odbora SNPJ. Pri Jsl social. zvezi (JSZ) je bil 36 let tajnik raznih klubov, član štev. odsekov in odborov teh klubov, posebej delaven pri klubu št. 1 v Chicagu, več let med režiserji dramskega odseka. 26 let je bil med vodilnimi odborniki Izobraževalne akcije JSZ (ok. 1930 preimenovana v Prosvetno matico JSZ), ki je od 1926 izdala 26 zv. svoje Knjižnice. Sodeloval je pri ustan. in razvoju Proletarčeve knjigarne in Jsl delavski tiskovni družbi v Chicagu. Pri Jsl hranilnem in posojilnem društvu (osrednji denarni zavod chicaških Slov.) je deloval od ustan. 1919 do 1957, bil odbornik ali član upravnega odbora. Najdemo ga med vodilnimi odborniki Slov. delavskega centra v Chicagu (zgrajen 1934–5). Med 2. svet. vojno je sodel. pri vseh akcijah za pomoč okupirani domovini, pri organ. slov. sekcije Jsl pomožnega odbora (JPO, ustan. 19. aprila 1941), se udeležil 1. slov. narodnega kongresa (Cleveland dec. 1942), na katerem so ustan. Slov. ameriški narodni svet (SANS), sodel. na 1. konvenciji SANS (Cleveland sept. 1944) in bil izvoljen v izvršni odbor. V Proletarcu in Prosveti je odločno podpiral prizadevanja JPO in SANS v prid osvob. gibanju v domovini.

Psevd.: F. Z., Kozma Teleban. — Prim.: r. matice ž. Lj.-Trnovo (ŠkALj); EJ; Cv. A. Kristan, Rodna gruda 1958, 204; isti, SIK 1959, 115–20 (s sliko); A. Bajec, SIK 1967, 318–9 (s sliko); Delo 1967, št. 247; Prosveta (Chicago) 1967, št. 178 (s sliko); I. Slokan, Rodna gruda 1967, 245 (s sliko); V. Grill, Med dvema svetovoma, 1979; I. Molek, Slovene immigrant history, Dover 1979; J. D. Dwyer, Slovenes in The United States and Canada, Minnesota 1981. CKn.

Kristan, Cvetko A.: Zaitz, Frank (1888–1967). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi852103/#slovenski-biografski-leksikon (28. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine