Uredništvo avtor člankov

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Koporc, Srečko
17. november 1900, Dobrnič, Slovenija
19. marec 1965, Ljubljana, Slovenija
Korun, Valentin
14. februar 1865, Glinje (Žalec, obč.), Slovenija
7. marec 1940, Ljubljana, Slovenija
Kos, Fran
11. september 1885, Ljubljana, Slovenija
21. marec 1956, Jesenice (Jesenice, obč.), Slovenija
Kos, Ivan
24. maj 1895, Gornja Radgona, Slovenija
19. januar 1981, Maribor, Slovenija
Kos, Milko
12. december 1892, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
24. marec 1972, Ljubljana, Slovenija
Kosovel, Stano
26. september 1895, Sežana, Slovenija
12. februar 1976, Ljubljana, Slovenija
Kostelec, Avguštin
5. avgust 1879, Drašiči, Slovenija
22. februar 1963, Stična, Slovenija
Kotnik, Janko
22. december 1885, Dobrije, Slovenija
19. november 1975, Ljubljana, Slovenija
Kovač, Leopold
15. november 1887, Ljubljana, Slovenija
24. februar 1954, Ljubljana, Slovenija
Kovačič, Franc
25. marec 1867, Veržej, Slovenija
19. marec 1939, Maribor, Slovenija
Kozak, Ferdo
28. oktober 1894, Ljubljana, Slovenija
8. december 1957, Ljubljana, Slovenija
Koželj, Maks
30. marec 1883, Kamnik, Slovenija
1. avgust 1956, Kamnik, Slovenija
Král, Alojzij
1. december 1884, Dolní Studénky, Češka
23. april 1969, Brno, Češka
Kremžar, Franc
4. december 1883, Cerovica, Slovenija
26. junij 1954, Buenos Aires, Argentina
Kuret, Vladimir
2. april 1888, Šmarje (Koper, obč.), Slovenija
9. februar 1962, Šentjur, Slovenija
Kveder, Zofka
22. april 1878, Ljubljana, Slovenija
21. november 1926, Zagreb, Hrvaška
Landergott, Emerik
25. februar 1872, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Slovenija
7. december 1959, Maribor, Slovenija
Lapajne, Stanko
11. julij 1878, Ljutomer, Slovenija
15. november 1941, Ljubljana, Slovenija
Lebar, Ana
19. februar 1887, Brdo pri Lukovici, Slovenija
30. november 1951, Brdo pri Lukovici, Slovenija
Lesar, Jožef
13. september 1858, Sušje, Slovenija
29. januar 1931, Ljubljana, Slovenija
Levičnik, Alfonz
28. julij 1869, Planina (Postojna, obč.), Slovenija
6. marec 1966, Kranj, Slovenija
Ljubša, Matija
24. februar 1862, Vanetina, Slovenija
11. november 1934, Celje, Slovenija
Lovrenčič, Ivan
22. februar 1878, Zamostec, Slovenija
1. december 1952, Sodražica, Slovenija
Lukman, Franc Ksaver
24. november 1880, Loke (Tabor, obč.), Slovenija
12. junij 1958, Ljubljana, Slovenija
Lužar, Fortunat
5. december 1870, Velike Lašče, Slovenija
27. oktober 1939, Ljubljana, Slovenija
Mačkovšek, Janko
12. december 1888, Idrija, Slovenija
1. februar 1945, Dachau, Nemčija
Magajna, Bogomir
13. januar 1904, Gornje Vreme, Slovenija
27. marec 1963, Ljubljana, Slovenija
Mahkota, Karel
4. november 1883, Ljubljana, Slovenija
28. avgust 1951, Ljubljana, Slovenija
Matičič, Ivan
27. december 1887, Ivanje selo, Slovenija
17. januar 1979, Ljubljana, Slovenija
Mejač, Andrej
16. november 1866, Komenda, Slovenija
16. avgust 1941, Komenda, Slovenija
Mesesnel, France
25. november 1894, Červinjan, Furlanija - Julijska krajina, Italija
4. maj 1945, Turjak, Slovenija
Mirk, Vasilij
14. junij 1884, Trst – Sveti Ivan, Furlanija - Julijska krajina, Italija
6. junij 1962, Ljubljana, Slovenija
Mlakar, Janko
25. junij 1874, Železniki (Železniki, obč.), Slovenija
11. avgust 1953, Ljubljana, Slovenija
Mlinar - Cigale, Fran Ksaver
11. november 1887, Rovte (Logatec, obč.), Slovenija
5. februar 1972, Ljubljana, Slovenija
Močnik, Vinko
10. januar 1889, Cogetinci, Slovenija
24. december 1969, Ljubljana, Slovenija
Mrkun, Anton
4. julij 1876, Ig, Slovenija
31. oktober 1961, Cleveland, Ohio, Združene države Amerike
Mulaček, Ivan
3. julij 1874, Ljubljana, Slovenija
3. avgust 1951, Gornja Radgona, Slovenija
Murnik, Viktor
25. marec 1874, Ljubljana, Slovenija
1. januar 1964, Ljubljana, Slovenija
Nahtigal, Rajko
14. april 1877, Novo mesto, Slovenija
29. marec 1958, Ljubljana, Slovenija
Napotnik, Josip
24. januar 1886, Tepanjski Vrh, Slovenija
11. september 1947, Celje, Slovenija
Neffat, Anton
22. marec 1893, Rovinj, Hrvaška
30. april 1950, Ljubljana, Slovenija
Nikitin, Vasilij
18. marec 1867, Sankt Peterburg, Rusija
8. februar 1942, Ljubljana, Slovenija
Novak, Leon
20. december 1894, Ljubljana, Slovenija
14. februar 1959, Ljubljana, Slovenija
Obereigner, Elza, pl.
26. april 1884, Ljubljana, Slovenija
8. oktober 1973, Ljubljana, Slovenija
Ocvirk, Anton
23. marec 1907, Žaga (Bovec, obč.), Slovenija
6. januar 1980, Ljubljana, Slovenija
Odar, Alojzij
19. junij 1902, Jereka, Slovenija
20. maj 1953, Adrogué, Argentina
Okorn, Jože
3. september 1897, Škofja Loka, Slovenija
13. marec 1944, Škofja Loka, Slovenija
Onič, Franc
29. januar 1901, Petrovče, Slovenija
4. april 1975, Ljubljana, Slovenija
Osana, Josip
26. februar 1886, Ljubljana, Slovenija
1951, neznano
Osana, Marij
18. junij 1880, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
10. december 1958, Ljubljana, Slovenija
Oštir, Karel
13. oktober 1888, Arnače, Slovenija
27. december 1973, Ljubljana, Slovenija
Pavlin, Jernej
20. avgust 1881, Naklo (Naklo, obč.), Slovenija
15. januar 1963, Stična, Slovenija
Pečjak, Gregorij
11. marec 1867, Hinje (Žužemberk, obč.), Slovenija
13. oktober 1961, Ljubljana, Slovenija
Pečjak, Rudolf
9. maj 1891, Hinje (Žužemberk, obč.), Slovenija
13. oktober 1961, Ljubljana, Slovenija
Pehani, Igo
22. november 1886, Topusko, Hrvaška
31. oktober 1942, Ljubljana, Slovenija
Pengov, Franc
2. avgust 1876, Pšata (Domžale, obč.), Slovenija
2. september 1954, Ljubljana, Slovenija
Peruzzi, Ivo
9. marec 1893, Ljubljana, Slovenija
2. november 1945, Ljubljana, Slovenija
Peterlin, Anton
25. september 1908, Ljubljana, Slovenija
24. marec 1993, Ljubljana, Slovenija
Pintar, Ivan
30. maj 1888, Ljubljana, Slovenija
2. april 1963, Ljubljana, Slovenija
Pirc, Bojan
1. avgust 1901, Ljubljana, Slovenija
31. oktober 1991, Ljubljana, Slovenija
Pirc, Ivo
15. december 1891, Ljubljana, Slovenija
18. september 1967, Ljubljana, Slovenija
Piskernik, Angela
27. avgust 1886, Lobnik, Koroška, Avstrija
23. december 1967, Ljubljana, Slovenija
Piščanec, Elda
2. november 1897, Trst – Rojan, Furlanija - Julijska krajina, Italija
18. oktober 1967, Vine (Vojnik, obč.), Slovenija
Pitamic, Leonidas
15. december 1885, Postojna, Slovenija
30. junij 1971, Ljubljana, Slovenija
Pivec - Stele, Melita
9. marec 1894, Dunaj, Avstrija
15. oktober 1973, Ljubljana, Slovenija
Podržaj, Ivan
27. februar 1888, Podnart, Slovenija
7. oktober 1958, Ljubljana, Slovenija
Polák, Janko
2. maj 1878, Višnja Gora, Slovenija
po 1971
Polec, Janko
19. avgust 1880, Kamnik, Slovenija
12. maj 1956, Ljubljana, Slovenija
Potočnik, Ciril
3. julij 1894, Žirovski Vrh, Slovenija
22. februar 1950, Ljubljana, Slovenija
Potočnik, Miha
29. september 1907, Dovje, Slovenija
28. oktober 1995, Ljubljana, Slovenija
Potokar, Tone
13. september 1908, Predole, Slovenija
14. maj 1985, Zagreb, Hrvaška
Premrl, Stanko
28. september 1880, Podnanos, Slovenija
14. marec 1965, Ljubljana, Slovenija
Premru, Milena
16. avgust 1905, Ormož, Slovenija
18. avgust 1972, Ljubljana, Slovenija
Prenner, Ljuba
19. junij 1906, Prevalje – Na Fari (Prevalje, obč.), Slovenija
15. september 1977, Prevalje (Prevalje, obč.), Slovenija
Pretnar, Mirko
12. september 1898, Kranj, Slovenija
9. september 1962, neznano
Prezelj, Joško
16. april 1894, Nova vas (Bloke, obč.), Slovenija
27. februar 1969, Ljubljana, Slovenija
Prunk, Josip
18. september 1876, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
7. marec 1954, Ljubljana, Slovenija
Prunk, Ksenija
30. maj 1905, Sežana, Slovenija
1. januar 1994, Ljubljana, Slovenija
Pustoslemšek, Rasto
26. maj 1875, Luče (Luče, obč.), Slovenija
12. junij 1960, Ljubljana, Slovenija
Radešček, Fran
27. marec 1886, Trška Gora (Novo mesto, obč.), Slovenija
9. januar 1968, Ljubljana – Bokalce, Slovenija
Radšel, Franjo
14. november 1899, Pameče, Slovenija
24. februar 1987, Maribor, Slovenija
Rainer, Franjo
23. marec 1902, Brestanica, Slovenija
6. september 1991, Ljubljana, Slovenija
Rakočević, Milan
24. marec 1914, Krnja Jela, Črna gora
27. januar 1983, Ljubljana, Slovenija
Rakovec, Ivan
18. september 1899, Ljubljana, Slovenija
3. avgust 1985, Ljubljana, Slovenija
Rakovec, Slavko
21. maj 1906, Ljubljana, Slovenija
8. oktober 1992, Ljubljana, Slovenija
Rakuša, Franc
22. november 1859, Cvetkovci, Slovenija
25. april 1905, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Ramovš, Anton
17. december 1924, Dolenja vas (Železniki, obč.), Slovenija
1. maj 2011, Kranj, Slovenija
Ramovš, Primož
20. marec 1921, Ljubljana, Slovenija
10. januar 1999, Ljubljana, Slovenija
Rančigaj, Pavel
28. junij 1899, Kapla, Slovenija
25. december 1972, Ljubljana, Slovenija
Rant, Jože
15. april 1896, Godešič, Slovenija
24. junij 1972, Ljubljana, Slovenija
Rant, Zoran
14. september 1904, Ljubljana, Slovenija
12. februar 1972, München, Nemčija
Ravbar, Miroslav
21. december 1911, Vrhovlje (Sežana, obč.), Slovenija
27. april 2009, Ljubljana, Slovenija
Ravljen, Davorin
7. november 1898, Šoštanj, Slovenija
26. junij 1965, Ljubljana, Slovenija
Ravnihar, Evgenij
19. marec 1912, Ljubljana, Slovenija
27. marec 1949, Beograd, Srbija
Ravnikar, Tone
28. oktober 1901, Ljubljana, Slovenija
3. april 1971, Ljubljana, Slovenija
Razlag, Adolf
6. januar 1865, Kamnik, Slovenija
februar 1937, Šanghaj, Kitajska
Ražem, Joahim
14. avgust 1886, Bazovica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
22. december 1966, Ljubljana, Slovenija
Rehar, Radivoj
4. januar 1894, Ajdovščina – Šturje, Slovenija
9. maj 1969, Koper, Slovenija
Reja, Izidor
11. september 1877, Vipolže, Slovenija
17. april 1918, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Rekar, Ciril
14. september 1901, Radovljica, Slovenija
5. december 1989, Ljubljana, Slovenija