Slovenski biografski leksikon

Pivec-Stele Melita, zgodovinarka in bibliotekarka, r. 9. marca 1894 na Dunaju, je 1905–9 obiskovala mešč. šolo v Pulju, študirala 1909–12 na liceju in 1912–9 na filoz. fak. na Dunaju, opravila 1916 gimn. maturo in 1919 promovirala iz zgodovine. V l. 1922–3 in 1924 se je kot štipendistka v Parizu specializirala v gospodarski zgodovini in 1931 dosegla doctorat ès lettres. Od 1920 službuje kot bibliotekarka na Narodni in univerzitetni knjižnici v Lj. Izdala je: La Vie économique des Provinces Illyriennes (1809–1813) suivie d'une Bibliographie critique (Institut d'Etudes Slaves, Collection historique VI. Paris 1930); Kazalo k zgod. publikacijam Muz. dr. za Slovenijo (Lj. 1939). Važnejši članki v revijah: Jugoslov. dijaki na pariški univerzi (Čas XVIII, 1923/4); Illiryca v Châtillonu-sur-Seine (Čas XIX, 1924/5); Illyrica v drž. lic. knjižnici v Lj. (GMDS VII–VIII, 1926/7); Prispevek k vprašanju o javnem mnenju v franc. Iliriji (Čas XXI, 1926/7); Spomenica o gospodarskem položaju ilirske Dalmacije (Vjesnik drž. arkiva II, 1927); Motivi ustanovitve Napoleonove Ilirije (Nar. Starina 1930. Zgb); Pisma grofa Antona Auersperga Karlu Dežmanu (GMDS XI, 1930); Naše knjižnice (GMDS XIII, 1932 in ponatis); Naše knjižnice, dodatek (GMDS XIV, 1933); Univ. in narodna biblioteka v Lj. (Čas XXVIII, 1933/4); Slov. knjižna produkcija 1919–35 (Čas XXX, 1935/6); Bibliografija in razstava ženske knjige v Jugoslaviji (Čas XXXI, 1936/7); Nekaj statistike o šundu (Čas XXXII, 1937/8); Louis Eisenmann (GMDS XVIII, 1937); Prošnja rudarjev rabeljskega rudnika (ČZN 1937); Statistični pregled slov. publikacij za l. 1919–38 (Spom. zbornik Slovenije 1939); Stanje slov. histor. bibliografije (ČZN 1940); Starejši ženski samostani v Sloveniji (Kron VII, 1940); Illyrica v lj. univerzitetni biblioteki (Čas XXXV, 1941); Vpliv vojne na slov. knjižno produkcijo (Zbornik zimske pomoči 1944). *

Uredništvo: Pivec - Stele, Melita (1894–1973). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi431314/#slovenski-biografski-leksikon (29. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 7. zv. Peterlin - Pregelj C. France Kidrič et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1949.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine