Slovenski biografski leksikon

Mulaček Ivan, prevajavec in publicist, r. 3. jul. 1874 mestnemu uradniku v Lj., kjer danes živi. Ljudsko šolo in gimn. je absolviral v Lj. 1884–93, nato študiral na dunajski in graški univerzi prirodoslovne vede. L. 1898–9 je bil suplent na učiteljišču v Kopru, 1899–900 na II. gimn. v Lj. L. 1903 je odšel v Ameriko, kjer je postal urednik »Nove domovine« v Clevelandu, Oh., katero službo pa je prepustil Petru Kržetu. Službo pri železnici v Gary, Ind., je moral zapustiti zaradi rane, dobljene pri delu, na kar je odšel v Chicago, Ill., kjer je ustanovil prvi ameriški slov. mesečnik za leposlovje, pouk in zabavo, »Nado«, ki pa je doživela samo 5 štev. (dec. 1904 do marca 1905). V njem je priobčeval po večini prevode iz angleščine; list je prenehal radi nesoglasja z upravnikom Šulentićem. Nato je postal uradnik zavarovalne družbe Metropolitan, 1906 pa sourednik »Nove domovine« v Clevelandu, Oh., ki jo je pomagal tudi staviti. Od tam je odšel v New York v službo k Fr. Sakserju, bil nato pomagač nekega zdravnika, ki je po dopisih zdravil Slovence in Hrvate, pozneje pa je v Cranfordu, N. Jersey, rezal iz Evrope importirani kamen za brušenje britev in kirurgičnih instrumentov. Delovodja podjetja, Nemec Tiller iz Brežic, pa ga je kmalu odslovil. Honorar za »Angleškega tolmača« in »Slov.-angl. slovnico (izšla v Lj. šele 1912) mu je omogočil vrnitev v domovino. L. 1908 je začel študirati anglistiko in je v ta namen do 1914 obiskoval univerze na Dunaju, v Pragi, Gradcu in Londonu. Za časa londonskih pogajanj po končani balkanski vojni je bil pri jugoslov. delegatih poročevalec za S. Med svetovno vojno je bil na soški fronti ranjen, po prevratu pa se je naselil v Lj. kot učitelj angleščine, publicist, prevajavec in uradni tolmač angleščine in nemščine pri lj. sodišču in Patentnem uradu v Beogradu.

Pisateljevati je začel že kot visokošolec. V slovstvenem klubu dun. »Slovenije« je predaval o raznih velikih tehničnih delih na Kranjskem, vmes pa za podlistek SN prevedel Murgerja La Bohème. V Ameriki je zbiral gradivo za opis in zgodovino slov. naselbin ter poleg raznih krajših angleških povesti prevedel dober kos Spillmannovih Poslednjih dnevov Jeruzalema in Maryatovega Morskega razbojnika. V naših amer. in domačih listih je priobčil mnogo poročil iz anglosaksonskega sveta, pisal pa tudi o nogometu in šahu (v DS in Sn je ustanovil šahovsko rubriko). V DS 1907, 568–70 je sestavil Tujke v amer. slovenščini, v Času 1913, 256–66 pa prikazal Naše izseljevanje v številkah (samo za Kranjsko). Njegov obširni Učbenik angl. jezika je izšel v Lj. 1930. V rokopisu je ostal Angl.-slov. slovar, kakor tudi Donesek k ameriški slov. bibliografiji. — Večino njegovega literarnega dela pa zavzemajo prevodi iz angl. književnosti. V tem repertoarju so sledeči avtorji (našteta so samo obsežnejša dela): W. Besant (The Revolt of Man), W. Black (The Maid of Kileena), Edw. Bulwer (The Last Days of Pompei), Edg. R. Burroughs (Tarzan of the Apes), H. Conway (Called Back), J. F. Cooper (The Last of the Mohicans), F. M. Crawford (Via Crucis), Ch. Dickens (A Christmas Carol in Prose, The Cricket on the Hearth, The Chimes), Lord Beaconsfield (The Rise of Iskander), English Fairy Tales, A. C. Doyle (A Study in Scarlet, The Adventures of Sherlock Holmes, The Memoires of Sherlock Holmes, The Return of Sherlock Holmes), G. Fullerton (Seven Stories), H. Rider Haggard (King Salomon's Mines, She, Jess, Allan Quatermain, Cleopatra, Montezuma's Daughter, Pearl Maiden, The Brethren, When the World Shook), D. Jerrold (Mrs. Candle's Courtain Letters), R. Kipling (The Jungle Book, The Second Jungle Book, Captains Courageous), Countess Larisch (My Past), J. London (Burning Dailight, The Sea Wolf, John Berleycorn, The Call of the Wild), G. H. Lorimer (Letters from a Self-made Merchant to his Son), Card. Newman (Callista), Em. Orczy (The Scarlet Pimpernel, Unto Caesar), Ouida (Don Gesualdo), E. A. Poe (Phantastic Tales), R. H. Savage (Prince Shamyl's Wooing), W. Scott (The Bride of Lammermoor), R. L. Stevenson (Treasure Island), J. Swift (Gullivers Travels), M. Twain (The Adventures of Tom Sawyer), H. G. Wells (The Invisible Man, The War in the Air), O. Wilde (The Happy Prince, A House of Pomegranates), Ayscough (Faustula), H. N. Casson (13 Tips on Luck, More net Profit, How to overcome difficulties), Ramacharaka (Filozofija jogijev in orientalski okultizem). Večina teh prevodov je izšla po dvakrat, v podlistku in ponatisku, nekaj jih je še v rokopisu. — Za SBL je napisal vrsto biografij v Ameriki javno delujočih Slovencev. — Psevd. in značke: J. M., Jos. Poljanec, Tone Koren, A. Ham, Fr. Luznik. *

Uredništvo: Mulaček, Ivan (1874–1951). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi378803/#slovenski-biografski-leksikon (22. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 6. zv. Mrkun - Peterlin. Franc Ksaver Lukman Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1935.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine