Slovenski biografski leksikon

Ravnikar Tone, organizator zdravstvene službe, r. 28. okt. 1901 in živi v Lj. Oče Anton R. je bil obrtnik, mati Marija r. Zakotnik tovarniška delavka. Po osn. šoli in gimn. v Lj. (matura 1921) je študiral tu na medicinski fakulteti, nato v Zgbu (prom. 15. febr. 1928). Kot zdravnik je služboval v Brežicah (1929 do 32), Vidmu-Krškem (1932–6) in Oplotnici (1936 do 41). L. 1941 so ga Nemci zaprli in izgnali v Srbijo. Po vrnitvi v Sjo je bil 1942 zdravnik v Vinici. Jeseni 1943 je postal član upravne komisije SNOS, član IOOF in NOO za okrožje Črnomelj–Novo mesto ter je organiziral zdravstveno službo na osvobojenem ozemlju. L. 1944 je bil izvoljen za ljudskega poslanca. Po osvoboditvi je bil načelnik v Ministrstvu za ljudsko zdravje LRS, šef zdravstvene službe Zavoda za socialno zavarovanje, član drž. kontrolne komisije in Mest. ljud. odbora Lj. Zdaj je sekretar Sveta za zdravstvo LRS. Je član glav. odbora Rdečega križa Sje od ustanovitve dalje, od 1945 matičnega odb. Slov. zdravn. dr. in od 1954 fakultetnega sveta medicinske fakultete v Lj. Od dec. 1954 do okt. 1958 je bil predsednik fakultetnega sveta iste fakultete. V zim. sem 1957/8 je bil honorarni predavatelj za socialno medicino na medic. fakulteti. – Napisal je več člankov o organizaciji zdravstvene službe v strok. listih, časnikih in revijah: ZstV, Narodno zdravje, Medicinski glasnik, BabV, Vestn. sveta za zdravstvo in socialno varstvo, NŽ, Zdravstveni radnik, NRazgl, SPor i. dr. Objavil je broš. Kužne bolezni (med NOB 1944), Važna poglavja iz prve pomoči (Lj. 1949, dve izdaji), Navodilo za zdravo življenje in prvo pomoč (z dr. St. Lajovcem, Lj. 1949) ter Zdravstvena služba in družbeno upravljanje (Lj. 1956). — Prim.: Ko je ko, 601. *

Uredništvo: Ravnikar, Tone (1901–1971). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi491738/#slovenski-biografski-leksikon (16. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine