Slovenski biografski leksikon

Lesar Jožef, biblicist, r. 13. sept. 1858 v Sušju pri Ribnici na Dol., u. 29. jan. 1931 v Lj. Ljudsko šolo je obiskoval v Ribnici, gimnazijo kot gojenec Alojzijevišča v Lj., bogoslovje je študiral v Lj., bil 14. sept. 1881 ord. in šel 8. okt. v Avguštinej na Dunaj, kjer je bil 18. marca 1885 prom. za doktorja teologije. Nato je bil kaplan v Višnji gori, od okt. 1885 kaplan in ordinariatski tajnik pri škofu Missiji, od 1. okt. 1889 prof. novozakonskega študija na bogoslovnem učilišču v Lj. do konca 1919, ko je stopil v pokoj. Poleg tega je bil 1893–902 vodja Alojzijevišča, 1902–19 vodja duh. semenišča, 1889 pravi konzist. svetovalec, od 1901 do prevrata član dež. šol. sveta, 1906 častni kanonik, 1910–9 prodirektor bogoslovnega učilišča, 1917 apost. protonotar. Več let je bil tudi odbornik MS in tajnik Kat. tisk. društva. — Spisi po časovnem redu: Jakob Missia (Drobt. 1888); Compendium hermeneuticum (Lj. 1891, 1899²); Martin Skubic (ZD 1891, ponatis Lj. 1892); O Sibilah (DS 1892); Sv. Tomaž — naša zvezda v vedi in čednosti (RK 1891); Dijakom na pot (RK 1891); Jožef Marn (Drobt. 1893); Poncij Pilat (DS 1894); Doneski za zgodovino Alojzijevišča (ZZ 1896, št. 33–37, ponatis Lj. 1896); Štivanski evangelij (VBV 1899); Uvod v biblijske zgodbe Nove zaveze (VBV 1901 do 1903, ponatis 1902); Nova Štifta pri Ribnici (DS 1901); Nikolaj Kemph (IMK 1901); Peter Pavel Vergerij (IMK 1908); Berila in evangeliji (Lj. 1912); Žiga Lamberg in Tomaž Hren (DS 1913); Zavod za višjo vzgojo svetnih duhovnikov pri sv. Avguštinu na Dunaju in Slovenci (VBV 1916; konec, obsegajoč škofije tržaško, lavantinsko in sekovsko, še ni natisnjen); Apostoli Gospodovi (MD 1924 in 1925; prim. BV 1926, 349); Marija, mati milosti (Nebeiške rože V. in VI. knj., Lj. 1932). Pisal je tudi v S, Kršč. detoljuba, Venec cerkv. bratovščin, Bogoljuba, DPast, Vzajemnost, Praedicate s polnim imenom, pod šifro J. L. ali Dr. J. L., pa tudi anonimno. Na zunanji steni stolnice nasproti semenišču je dal postaviti kipa škofov Ž. Lamberga in T. Hrena. – Prim.: Glaser IV, 272; Simonič 267; VBV 1916, 151 nsl.; S 1928, št. 209 (s sliko); 1931, št. 24 (s sliko), 25 (F. Trdan), 26 (A. U.), 27 (J. D.); Ferjančič, CG 1931, 49–51. Slika: IS 1931, 62, 653 (grob). *

Uredništvo: Lesar, Jožef (1858–1931). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi324268/#slovenski-biografski-leksikon (23. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 4. zv. Kocen - Lužar. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1932.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine