Slovenski biografski leksikon

Ravnihar Evgenij-Gregor, pravnik in politični delavec, r. 19. marca 1912 v Lj., u. 27. marca 1949 v Bgdu. Oče Vladimir je bil odvetnik v Lj. (gl. članek). L. 1937 je R. diplomiral na pravni fak. v Lj. Kot študent se je na univerzi pridružil protifašističnemu gibanju in sodeloval pri ustanovitvi levičarskega Mladega Triglava. L. 1936 je bil predsednik Akcije za univerz. knjižnico in za razširitev lj. bolnice ter odg. urednik Akademskega glasa, l. III, štev. 9–25. Po odslužitvi voj. roka je bil odvet. pripravnik pri očetu do 22. jun. 1941. L. 1939 je postal član KPS. Ker je podpisal letak Kaj hočemo?, ki ga je izdala Zveza delovnega ljudstva Slovenije, je bil konec 1939 nekaj časa zaprt. Ponovno so ga zaprli ital. okupatorji od 29. apr. do 11. maja 1941. Nato je pomagal organizirati OF v Lj. in okolici. Dne 22. jan. 1942 se je umaknil v ilegalo. Organiziral je OF na sodišču, v nekdanjih banovinskih uradih, nekaterih podjetjih in po vaseh v okolici Lj., sodeloval pri pripravah za napad na železniški most pri Preserju 5. dec., šel v Cerknico in se vrnil v Lj., 8. jul. 1942 je odšel na osvobojeno ozemlje in bil dodeljen 4. bat. Krimskega odreda; od 15. avg. do 18. sept. 1942 je bil politkom. čete in do 6. okt. 1942 namestnik komandanta bat. Nato je bil do 10. maja 1943 komandant Notranjskega odreda, do 18. jul. 1943 komandant 4. bat. I. SNOUB T. Tomšiča, do 9. sept. 1943 pomočnik načelnika sodnega odd. Gl. štaba NOV in POS, do 25. dec. 1943 šef odseka za motorizacijo Gl. štaba NOV in POS in do 26. jun. 1944 oficir za zvezo z zavezniškimi voj. misijami pri GŠ NOV in POS. Po nalogu Vrh. štaba NOV in POJ je v začetku julija 1944 odpotoval v London za šefa kabineta ministra za promet dr. D. Marušiča v Šubašićevi vladi in bil tam hkrati član vojne misije NOV in POJ. Dne 10. apr. 1945 se je vrnil v Bgd, kjer je opravljal dolžnost pomočnika ministra za promet DFJ in glavnega upravnika Glavne uprave pomorstva, od 1946 do 1949 pa je bil pomočnik ministra za pomorstvo vlade FLRJ. Bil je imetnik Partizanske spomenice 1941, reda zasluge za narod I. stopnje in Partizanske zvezde II. reda in imel čin majorja. — Prim.: Arhiv CK ZKS; M. Mikuž, Majorju Gregorju v spomin, SPor 1949, št. 76. Saje.

Uredništvo: Ravnihar, Evgenij (1912–1949). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi489178/#slovenski-biografski-leksikon (4. julij 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine